Alfafar millora la seua transparència

L’Ajuntament ha aplicat una millora en el seu model de control i fiscalització interna, augmentant així la seua transparència.

Aquesta mesura, que afectarà diferents processos del consistori com a despeses econòmiques o contractes, entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2020.

L’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Hisenda, ha aplicat una millora en el seu model de control i fiscalització interna amb l’objectiu d’augmentar la transparència del consistori.

La mesura, que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2020, afectarà 37 processos del consistori, entre ells les despeses econòmiques, personal, contractació, subvencions, transferències, contractes d’obra, de subministraments, de serveis, contractes marc, concessions d’obres, convenis de col·laboració, pagaments a justificar i fiscalització posterior del pagament.

Així mateix, l’Ajuntament realitzarà aquesta fiscalització, com a mínim, de forma anual, podent-se realitzar també de forma semestral o trimestral.

Per part seua, el regidor d’Hisenda, Eduardo Grau, ha destacat que, amb aquesta mesura “adaptem els nostres processos de control per a millorar la nostra transparència. Actualment estem en un alts nivell en aqueix aspecte, però volem millorar encara més”. De la mateixa manera, ha assenyalat que amb aquesta millora “es facilitarà el treball de les àrees mitjançant la creació de protocols establits i així avançar en la millora de l’atenció a la ciutadania i control econòmic i fiscal”.

Aquesta mesura se suma a les ja aplicades per l’Ajuntament en matèria de transparència mantenint així el seu compromís en aqueix sentit amb la ciutadania i complint estàndards de transparència auditats per organismes internacionals.

Deixa el teu comentari