Alfafar renova la certificació de Qualitat de la seua Carta de Serveis amb AENOR

L’última auditoria realitzada per AENOR a la Carta de Serveis del consistori va avaluar satisfactòriament l’eficàcia per a aconseguir els objectius de qualitat establits en aquesta.

Aquesta renovació té vigència fins a 2023, però es realitza un control anual per a garantir el seu compliment.

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut des de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) la renovació del certificat de Qualitat concedit a la Carta de Serveis del consistori. Aquesta certificació externa permet corroborar el compliment dels compromisos que Alfafar plasma en la seua Carta de Serveis.

La renovació de AENOR té vigència fins a l’any 2023 però, amb l’objectiu de garantir el seu compliment, es realitzen controls anuals que asseguren que el consistori avança i treballa en el compliment dels compromisos adquirits.

La política de qualitat impulsada en tots els serveis té com a objectiu aconseguir una Administració eficient al servei de la ciutadania i la millora contínua a través del mesurament d’indicadors concrets que permeten la seua avaluació i desenvolupament.

AENOR és l’empresa que s’encarrega de supervisar i aprovar el compliment dels 60 compromisos que l’Ajuntament d’Alfafar ha plasmat en la seua Carta de Serveis. Són compromisos que tenen tant els polítics com els funcionaris de l’Ajuntament per a millorar contínuament l’administració, per a aconseguir una evolució positiva d’aquests. Els compromisos aconsegueixen 20 àrees de l’Administració, des del Servei d’Atenció Ciutadana, passant per Serveis Socials, fins a arribar a Hisenda o Joventut, entre moltes altres.

Però a més un altre aspecte a tindre en compte per a la realització dels compromisos és a través de les queixes o suggeriments. Les queixes i suggeriments es poden fer de manera presencial en el Servei d’Atenció Ciutadana, a través del correu postal o a través d’un formulari web. L’Ajuntament d’Alfafar es compromet a tindre en compte qualsevol tipus de suggeriment en el procés de revisió, actualització i ampliació de les futures edicions de la Carta de Serveis.

Deixa el teu comentari