Alfafar treballa en l’elaboració del seu Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible

El PACES inclourà les accions a implementar en l’àmbit municipal per a aconseguir la reducció de les emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI) en un 20% per a 2020 i en un 40% per a 2030.

El foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat i l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis municipals seran els principals àmbits d’actuació del Pla.

L’Ajuntament d’Alfafar està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que serà l’eina que guiarà al municipi per a complir el compromís de reducció d’emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI) al voltant d’un 20% per a l’any 2020 i del 40% per a 2030, respecte a les emissions de 2005. A més, aquest compromís inclou l’obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació.

El PAUS és un dels elements fonamentals per a aconseguir els objectius que marca el “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia”, una iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local a la qual el consistori es va adherir de manera voluntària el 14 d’abril de 2016.

El procés d’elaboració del PAUS, que es realitzarà en diferents fases i que està subvencionat per la Diputació de València, es va iniciar el mes de febrer amb una reunió dels representants del municipi, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEI associades als principals sectors d’activitat a més de la realització d’avaluacions energètiques en diversos equipaments municipals. Així s’obtindrà una anàlisi de la situació actual del municipi per a definir les accions a implementar en l’àmbit municipal en àrees com el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques d’Alfafar per a definir l’estratègia d’adaptació a través d’accions que permetran reduir l’impacte d’aquests riscos en el municipi.

Un aspecte important en l’elaboració del PAUS, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals. Per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi consistori com de la ciutadania en general.

Deixa el teu comentari