Alzira repara camins i en breu iniciarà la sega en 40 camins públics

Alzira, 17 de maig de 2018.– D’acord amb la programació prevista per la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient que dirigix Pep Carreres, està realitzant-se des de la setmana passada el manteniment i reparació per mitjà del terraplé dels camins de la zona alta de La Murta. Junt amb això, els servicis tècnics del Departament estan en estos dies valorant les ofertes presentades per a la realització de la sega de camins públics del terme municipal.

Entre els camins previstos es troben els de Materna, l’Alborxí, Arena, Sant Bernabeu, Portella de Severino i Baix de Corbera, fins a un total de 40. Els treballs començaran previsiblement abans que finalitze el mes de maig.

Esta tasca tindrà continuïtat amb la què desenvoluparan les brigades del SEPE, que començaran les seues labors a principi de juliol, i esta prevista la contractació de 72 persones per al desbrossament de camins, retirada de residus en barrancs i eliminació d’abocadors incontrolats.

Deixa el teu comentari