A Alzira se celebra una taula de treball al voltant de l’Envelliment Actiu

Alzira, 21 de maig de 2018.– La passada setmana va tindre lloc, a la seu de Serveis Socials, una taula de treball, que s’emmarca dins de la programació establerta en el Pla Municipal d’Envelliment Actiu. Són moltes les accions que s’han dut a terme al respecte i a la taula es tractaran temes com la fonamentació i inici del grup d’envelliment; la presentació dels nous membres i revisió de la metodologia de treball; i l’exposició de l’avantprojecte del servei d’ajuda a domicili municipal.

La regidora de Serveis Socials, Marina Mir, ha destacat que “les taules de treball que organitzem des de Serveis Socials sempre són molt positives i donen molts bons resultats. Una d’estes, de les quatre que tenim actualment, és la d’envelliment actiu amb la qual ens vam reunir la passada setmana. Creiem que cal aprofundir en este sector de població i, per això, estem treballant en el Pla Municipal d’Envelliment. A més, esta metodologia de treball és molt efectiva i en la Conselleria comencen ara amb esta forma de treball que nosaltres ja portem en marxa des de fa quasi dos anys”.

Diversos estudis coincidixen en la valoració que el 20% de la població patirà d’algun tipus de deterioració cognitiva, i l’edat mitjana del pacient d’Alzheimer és de 78 anys. Si esta dada teòrica mencionada l’extrapolem a la realitat concreta de la ciutat d’Alzira, i segons la informació extreta del padró municipal amb 2.974 persones majors de 75 anys, ens trobem amb aproximadament 600 persones afectades per este tipus de patologies que requeriran una potent xarxa de serveis polivalents adaptats a les seues pròpies necessitats i també a les dels seus familiars com a proveïdors directes de les seues cures específiques.

Mir ha afegit: “Les competències municipals per a persones majors formen part del conjunt de les polítiques socials que impulsa el Govern Local per al conjunt de la població i es pretén que tinguen una visió transversal i integrada en altres àrees de gestió. Les competències estan adscrites a la Regidoria de Serveis Socials i el nivell orgànic i funcional correspon a l’estructura tècnica de Serveis Socials i Innovació Social. Per tant, en el moment actual, correspon fer les coses d’una altra manera, introduint innovació en els plantejaments a partir d’un context afavoridor”.

Per tant, s’ha de tindre en compte:

– Des de la perspectiva participativa, disposar d’un grup d’experts que participen en la consulta, elaboració de propostes, suggeriments i assessorament amb la Regidoria de Serveis Socials en l’elaboració del Pla Municipal d’Envelliment Actiu.

– Des d’un context més ampli, també les directrius europees estan treballant per a facilitar la transició del model assistencialista institucional al model comunitàri alternatiu, recuperant la centralitat en les persones.

– S’ha d’aprofitar el moment favorable per a l’articulació de polítiques socials i principalment de la possibilitat que té l’Ajuntament d’Alzira de recuperar fons econòmics propis pel fet de traspassar el finançament de les places residencials de titularitat municipal al sistema d’atenció a la dependència que gestiona la Generalitat. Sense anar més lluny, la recuperació d’estos fons per a l’any que ve ja podrien suposar per al pressupost municipal un milió d’euros aproximadament.

Deixa el teu comentari