Aprovat el fangueig de l’arròs per a evitar la contaminació de l’aigua

El Consell ha donat l’autorització.

La conselleria d’Agricultura ha autoritzat, a petició de l’Associació Valenciana d’Agricultors l’avançament del fangueig –la incorporació de la palla resultant de la sega de l’arròs al sòl– en el parc natural de l’Albufera amb l’objectiu d’evitar la contaminació de les aigües i la consegüent mortaldat de peixos.

Segons dicta una resolució emesa per la direcció general de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna, el Consell considerarà que els arrossers valencians compleixen el compromís agroambiental d’aquesta anualitat i, per tant, rebran la subvenció comunitària, encara que decidisquen fanguejar la palla abans del 15 de desembre –data mínima fixada en una campanya normal.

Les dades d’AEMET corroboren, segons AVA, que aquest extrem s’ha produït en avalar que durant el passat mes de setembre es van aconseguir pluges acumulades de 99,7 mm, superant amb els 33 mm per setmana a Sueca i l’àrea sud-est del terme de València.

Baix aquestes condicions climàtiques, dominades per una excessiva humitat del terreny, el Consell ha atès les reivindicacions AVA-ASAJA i ha decidit autoritzar l’avançament en més d’un mes, respecte al calendari habitual, l’aplicació de la tècnica del fangueig per a evitar processos de descomposició de les restes vegetals que romanen en el terreny, que poden ocasionar episodis no desitjables de falta d’oxigen en les proximitats de les poblacions veïnes, així com per al control de les males herbes i el condicionament del terreny en les condicions d’humitat adequades.

El responsable de la sectorial de l’Arròs d’AVA, Miguel Minguet, ha manifestat la seua satisfacció per la ràpida reacció de la conselleria d’Agricultura.

Deixa el teu comentari