Arrancan los talleres de Bienestar Social de la Diputación para mejorar el envejecimiento activo

Arranquen els tallers de Benestar Social de la Diputació per a millorar l’envelliment actiu

• Este programa està dirigit als més de 15.000 usuaris del programa de teleasistencia que finança la institución

3/abril/2016- A partir del pròxim 6 d’abril s’inicia un cicle d’activitats complementàries per als usuaris del Servei de Teleasistencia de la Diputació de València que, en l’actualitat, supera ja les 15.000 persones i l’organització de les quals serà a càrrec d’Atenzia, l’empresa encarregada d’atendre els serveis de Teleasistencia.

Les activitats adoptaran la forma de tallers, per la seua dinamicitat i persegueixen afavorir un aspecte tan important en els majors com és l’envelliment saludable i actiu, a tots els nivells.

En aquesta primera fase són cinc els municipis que acolliran durant el mes d’abril cinc tallers diferents que seran presentats per la pròpia diputada de Benestar Social. Torrent i Llíria el 6 d’abril, Ontinyent el 25 d’abril, i a Sagunt i Foios estan previstos els tallers per al 26 d’abril.

Segons la Diputada Mercedes Berenguer “amb aquests tallers es pretén donar a conèixer una sèrie de pautes generals per a incrementar el benestar i propiciar que les persones majors adopten maneres de vida sans i integradors, tenint en compte les modificacions que s’han produït o s’estan produint en aquesta etapa de les seues vides i, sobretot, dotar-los d’eines senzilles, però eficaces, per a poder adaptar-se a aquests canvis.”

“Atès que l’autoconeixement i cures a un mateix i la bona relació social amb l’entorn, els amics i familiars han mostrat tenir un paper fonamental en el benestar general i en la salut de totes les persones i especialment de les persones majors, com a part de l’envelliment actiu, és molt important treballar tots els aspectes físics però també els afectius per a millorar la qualitat de vida dels majors. Confie molt que aquests tallers siguen un pas en aquest sentit”, ha afegit Mercedes Berenguer.

Les sessions estan dissenyades perquè resulten pràctiques i atractives i s’estructuren en dues parts, una primera presentació teòrica dels aspectes més importants del tema concret a desenvolupar i en una segona part en la qual es proposaran activitats que posen en pràctica els aspectos comentats.

S’ha cuidat especialment la preparació específica i la capacitat de comunicació dels professionals, donada la importància que aquests accedisquen d’una manera òptima a un públic sensible com són els usuaris dels Serveis de Teleasistencia pel que han sigut seleccionats entre aquells formats en el departament de Psicologia evolutiva i de l’educació de la Facultat de Psicologia de València.

1- taller teleasistencia 1

El dimecres 6 d’abril es realitzarà a Torrent un taller sobre prevenció de caigudes en persones majors.

El taller de Prevenció de Caigudes en persones majors pretén aportar una perspectiva general a les persones majors sobre les conseqüències que tenen les caigudes i la importància de conèixer com poder prevenir-les ja que les caigudes són la forma més freqüent d’accident en aquest col•lectiu i representa a més la principal causa de mort accidental en aquest grup d’edat.

Les estratègies preventives posen l’accent en l’educació, la capacitació, la creació d’entorns més segurs, la priorització de la recerca relacionada amb les caigudes i l’establiment d’activitats eficaces per a reduir els riscos.

Aqueix mateix dia 6 d’abril, es presenta a Llíria l’activitat sobre higiene del somni, amb la qual es pretén traslladar als majors les pautes generals sobre les principals causes i conseqüències dels trastorns del somni i com podem engegar diferents recursos i/o tècniques per a afrontar aquests problemes i la seua prevenció.

L’absència d’un somni reparador pot tenir repercussions més greus en la funcionalitat d’una persona major que en la d’un altre adult. L’autonomia en les activitats de la vida diària és de gran interès per a la seua qualitat de vida; aquesta autonomia pot veure’s afectada si existeixen trastorns del somni, o si el seu tractament és inadequat.

En Ontiyent s’impartirà un taller de psicomotricitat el dia 25 d’abril. L’objectiu és propiciar la reelaboración constant de l’esquema corporal i ajustar-se als canvis constants que es produeixen en el cos, perquè la persona puga atendre a les noves demandes del seu entorn. És important que les persones coneguen les conseqüències de la unió entre el motor i el psíquic, o el que és el mateix, produir modificacions en l’activitat psíquica a través del moviment.

El taller de Sagunt, el 26 d’abril, tractarà sobre el desenvolupament i millora de la vida afectiva. Una bona relació amb un mateix i amb els altra ajuda a viure més positivament els canvis. Fins i tot en situació de dependència, les persones cerquen l’equilibri entre donar i rebre en les relacions i se senten incòmodes amb el desequilibri. Açò explica el fet que les persones majors sovint vulguen agrair el suport a la persona que li presta cuidat fent-li regals i ajudant-la en la mesura que els és possible.

Atès que la relació social amb l’entorn, amics i família ha mostrat ser un paper fonamental en el benestar general i de la salut de les persones majors com a part de l’envelliment actiu, és rellevant treballar aquests aspectes afectius per a millorar la qualitat de vida.

Finalment, el dia 26, Foios acollirà el taller sobre cos i ment en forma en el qual es donen unes pautes sobre com mantenir sans el cos i la ment, com prevenir possibles problemes emocionals (ansietat i depressió principalment), en què consisteixen aquests problemes i proveir-los de recursos i consells útils per a estar sans mental i físicament.

El contingut d’aquest taller es fonamenta en que les emocions juguen un paper important dins del desenvolupament del benestar de la persona major; no obstant açò, algunes vegades, no som conscients del valor o les causes que generen aquest tipus de situacions al nostre dia a dia, i en moltes ocasions s’ha demostrat com l’estat d’ànim pot influir en diverses malalties físiques de les persones.

Deixa el teu comentari