Artistes fallers i comissions davant l’exercici faller més roín de tota la història

La suspensió de les Falles en tota la Comunitat Valenciana porta aparellats problemes de tots els professionals que viuen al voltant de la festa. Els artistes fallers són potser un dels més visibles d’esta problemàtica.

Hi ha veus que reclamen la cohesió d’un estament o plataforma que defense les festes per damunt d’ajuntaments, Diputació o Generalitat .

Segons Juane Cortell, en la seua professió es patix molt i a més està mal valorada.

Comissions i artistes estan esperant un poc el pas del temps per tal de trobar una solució.

Comenta la notícia