Augmenten les multes per l’incompliment de l’ús de la mascareta a Picassent

La Policia Local de Picassent ha sancionat a més de 75 persones durant el mes de juliol per incomplir les normes sanitàries, especialment per no fer ús de la mascareta en la via pública. Algunes d’estes sancions comporten una multa que oscil·la entre els 60 i els 100 euros. La xifra pot augmentar fins els 60.000 euros si es tracta d’una infracció greu.

Des de l’Ajuntament es recorda que l’ús de la mascareta és obligatori a tots els espais públics, tant oberts com tancats, amb independència que es puga mantindre la distància social. Als bars i restaurants, mentre no s’està consumint, també és d’obligat ús la mascareta. Reduir el contacte social, prioritzar les reunions a l’aire lliure i amb un número reduït de persones, a més de mantindre la distància de seguretat i una higiene correcta de cara i mans són les claus per evitar la transmissió del virus entre les persones que ens envolten.

Les xifres de persones infectades per coronavirus estan augmentant a la Comunitat Valenciana i necessitem responsabilitat individual perquè el virus no s’expandisca i afecte a més persones del nostre voltant.

Deixa el teu comentari