AVA-ASAJA acredita a Brussel·les que els cítrics comunitaris perden quota de mercat a Europa mentre que els de tercers països guanyen terreny

Els dirigents de l’organització agrària presenten als responsables de la direcció general de Comerç de la UE documentació sobre l’efecte negatiu que té la importació d’agres

L’augment de les importacions de cítrics procedents de tercers països per part de la Unió Europea (UE) no solament exerceix una competència deslleial que pressiona els preus a la baixa, sinó que ha començat a provocar també que els cítrics dels productors comunitaris estiguen perdent quota de mercat en favor de la presència creixent d’agres forans. Aqueixa tendència queda acreditada en l’informe que el president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, el secretari general d’aquesta entitat, Juan Salvador Torres, i el responsable de fruites i hortalisses del COPA-COGECA, Daniel Azevedo, han presentat a Brussel·les a Miguel Ceballos, cap de gabinet adjunt de la Comissària de Comerç, Cecilia Malmström, i el seu equip durant una reunió de treball en la qual van exposar els greus problemes que afronta el sector citrícola europeu i entre els quals ocupen un lloc destacat les distorsions causades per l’actual política comercial de la UE.

Així, en el referit document, elaborat per AVA-ASAJA a partir de dades estadístiques oficials i de l’informe realitzat aquest mateix any pels professors de la Universitat Politècnica de València, Raúl Compés, José María García i Víctor D. Martínez, es recull que en 2018 i durant els mesos de març, abril i maig, la presència de taronges originàries d’Egipte en el mercat comunitari va créixer un 10,7%, un 16,9% i un 12%, respectivament, en comparació a la mitjana dels seus enviaments a Europea entre els anys 2012 i 2015. Per contra, i en paral·lel, durant aqueixos mesos la comercialització, en aqueix mateix mercat comunitari, de cítrics cultivats als països europeus va patir un descens del 10,1% al març, del 17,5% a l’abril i del 12% al maig, unes xifres que resulten pràcticament equivalents -en termes percentuals- a l’augment experimentat per la taronja egípcia.

Una cosa similar ocorre en el cas de Sud-àfrica. En 2018 les seues exportacions de mandarines rumb a Europa van créixer un 14,6% al juliol, un 24,8% a l’agost i un 9,5% al setembre respecte a la mitjana dels anys 2012/2015, mentre que durant els mesos de setembre i octubre, que és el període quan les mandarines europees entren en campanya, la seua quota en el mercat comunitari es va veure reduïda un 3,7% i un 8,1% en relació a l’esmentada mitjana de 2012/2015.

“Ha sigut una trobada molt fructífera -va assegurar Aigualit al final de la reunió- i Miguel Ceballos i el seu equip s’han mostrat molt receptius. Crec que el més destacable és que la Comissió Europea assumeix per a la finalitat que el sector citrícola està en crisi i ara correspon documentar correctament la seua magnitud i abast amb dades objectives a la mà. Estem acreditant que existeix un augment de les importacions de tercers països que al seu torn es tradueix en un desplaçament de les nostres produccions del mercat i en una caiguda dels preus que perceben els agricultors. Demostrar de manera fefaent tot això és el primer pas perquè la UE puga adoptar mesures contundents per a revertir aquesta conjuntura”.

Efectivament, el descens de les cotitzacions dels cítrics en el camp durant aquesta última i desastrosa campanya han arribat en alguns moments al 50% en el cas de les mandarines clausellina, okitsu i clemenules, i al 30% en el cas de la taronja navelina respecte a la mitjana de 2012/2015. Així mateix, els dirigents de AVA-ASAJA van indicar als responsables comunitaris que si bé la situació actual és pèssima les perspectives són encara pitjors si es té en compte que Sud-àfrica ha plantat, entre 2012 i 2017, 23 milions de plantes cítriques les futures collites de les quals arribaran sobretot al mercat europeu, mentre que en el cas d’Egipte s’està produint un important creixement de la seua superfície citrícola, encara que no es disposa d’un registre oficial.

Aguado i Torres, actuant sempre en qualitat de representants de l’organització estatal ASAJA, de la qual forma part AVA, van participar també en la van reunir del grup de temes fitosanitaris del COPA-COGECA, i van obtindre el compromís d’aquesta entitat perquè reclame a la UE major control de les importacions després de l’aparició de taca negra en taronges de Tunísia . Finalment, Aguado va advocar per la conveniència “d’establir unes bases que permeten al sector citrícola europeu actuar de manera coordinada. Hem d’aprofundir en aqueixa línia de treball conjunt, perquè els propis responsables de la direcció general de Comerç ens ha assegurat que la Comissió sempre valora la unitat d’acció de diferents països que comparteixen un mateix sector, en aquest cas el dels cítrics”.

Deixa el teu comentari