AVA-ASAJA demana al Consell que elabore un pla per a destinar a indústria i alimentació animal els calibres xicotets de cítrics a fi de revitalitzar la campanya

L’organització agrària xifra en unes 200.000 tones la fruita que ha de retirar-se del mercat en fresc i el cost total del projecte ascendiria a uns 30 milions

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sol·licita a la conselleria d’Agricultura l’elaboració i engegada d’un pla destinat a afavorir la retirada del mercat en fresc d’aquells calibres de cítrics que, a causa de la seua escassa grandària, no reunisquen les condicions comercials més idònies per a la seua venda al públic. D’aquesta manera s’aconseguiria revitalitzar i estabilitzar la campanya citrícola en un moment clau per al bon desenvolupament futur de la mateixa.

Un dels trets que està caracteritzant l’inici de l’actual exercici naranjero és, precisament, l’existència de calibres xicotets que actuen com un element perturbador a l’hora de conformar preus en el mercat en fresc i, en aquest sentit, AVA-ASAJA concreta que entre 200.000 i 250.000 tones de cítrics quins haurien de retirar-se de la circulació per a ser enviats bé a la indústria de transformació, bé a l’alimentació del bestiar, ja que d’aquesta manera s’aconseguiria un rellançament de la temporada citrícola en eliminar del canal comercial els fruits de grandària menys apta.

“Durant l’arrencada d’aquesta campanya -reflexiona el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- s’han donat tot un seguit de circumstàncies, tals com el retard en la maduració, l’absència de fred a Europa, la recol·lecció prematura d’algunes varietats o l’abundància de calibres xicotets que han generat un clima d’atonia comercial que al seu torn ha provocat una atmosfera de nerviosisme summament perjudicial per als interessos dels agricultors. No obstant açò, ara entrem en un moment decisiu i per açò seria fonamental disposar d’un pla de suport a la retirada d’aqueixa fruita de grandària més reduïda, canalitzant-la a través de la indústria i l’alimentació animal”.

D’acord amb els càlculs efectuats per aquesta organització agrària, el cost de destinar el referit tonatge a les finalitats ja al·ludides amb l’objecte d’estimular el mercat en fresc se situaria en uns 30 milions d’euros, tenint en compte que el preu a pagar per cada quilo que anara enviat a indústria o a alimentació animal seria de 15 cèntims.

La Unió Europea ja contempla en el seu normativa mecanismes de retirada per al sector hortofrutícola que inclouen ajudes específiques per a les Organitzacions de Productors (OP) -cooperatives i OPs no cooperatives- que opten per dur a terme aquesta opció. No obstant açò, d’aqueixos fons comunitaris per a recolzar la retirada no poden beneficiar-se els agricultors que no estiguen inscrits a OPs i en el cas de la Comunitat Valenciana, almenys el 50% dels mateixos es troben en aquesta última situació.

“I és en aquest punt -assenyala Cristóbal Aguado- on ha d’entrar en joc la Generalitat preparant, i dotant del pressupost necessari, aqueix programa per a incentivar la retirada dels calibres xicotets. Pensem que d’aqueixes una mica més de 200.000 tones que haurien d’acollir-se a aquest pla, al voltant de la meitat poden canalitzar-se a través de OPs i cooperatives usant per a ells les subvencions europees, però la resta necessita de la implicació i el suport del Consell, ja que els efectes d’aquesta iniciativa serien tremendament favorables per al futur esdevenir de la campanya citrícola”.

Deixa el teu comentari