AVA-ASAJA denúncia el maltractament del Estat a l’agricultura valenciana

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia que el Ministeri d’Agricultura situa la Comunitat Valenciana  a la cua en el repartiment de les ajudes estatals destinades a l’execució de projectes d’inversió dins del Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El Ministeri encapçalat per Luis Planas destina al sector agrari valencià 2,9 milions d’euros, la qual cosa representa únicament un 2,8% del pressupost nacional que supera els 102,7 milions. 

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, acusa el Govern central de “aplicar uns criteris que no s’ajusten a l’agricultura valenciana, de tal manera que perjudica a qui més necessita suports en aspectes indispensables per a la inajornable modernització del nostre sector”. 

Així, la Comunitat Valenciana només té assignats 659.059 euros (2,3% del pressupost total) en inversions per a sistemes de gestió de fems en ramaderia; 900.690 euros (2,2%) per a la transformació integral i modernització d’hivernacles; 478.770 euros (5,7%) en inversions d’eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola); i 874.479 euros (3,3%) en l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agropecuari.

Una vegada més, la Comunitat Valenciana ix mal parada d’un repartiment de diners públics a nivell nacional. El Govern central torna a discriminar els valencians com ja ocorre amb el finançament autonòmic, l’aigua, la Política Agrícola Comuna (PAC) o el Corredor Mediterrani. 

En el cas d’aquestes ajudes, ens col·loca en el furgó de cua quan l’agricultura valenciana és una de les més antigues i, per tant, requereix un major esforç inversor per a modernitzar les seues explotacions i adaptar-se a les necessitats del futur. 

Deixa el teu comentari