AVA-ASAJA se suma a ASAJA a l’hora de reivindicar al Govern que vetle pel compliment de la Llei de la Cadena Alimentària per a garantir preus justos

AVA-ASAJA valora la contractació de dues potències elèctriques a l’any i les bonificacions d’inputs

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) se suma a la seua organització nacional ASAJA a l’hora de valorar de manera positiva la inclusió, en la reforma de la Llei de la Cadena Alimentària, de la possibilitat que els agricultors “puguen contractar dues potències elèctriques al llarg de l’any, discriminant l’època de reg i la de no reg, així com la bonificació de fins a un 35% i un 15% de la factura del gasoil i la dels plàstics i fertilitzants, respectivament”. AVA-ASAJA recorda que totes dues mesures són reivindicacions d’aquesta organització agrària a nivell autonòmic i estatal i reclama la seua posada en marxa de manera immediata.

AVA-ASAJA també sol·licita al Govern que vetle pel compliment estricte i rigorós de la citada reforma de la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, publicada en el BOE, a fi d’aconseguir uns preus més justos per als productors i reequilibrar les relacions entre les diferents baules de la cadena. Ha de ser el Govern l’encarregat de garantir que les relacions comercials del sector agroalimentari siguen més justes, equilibrades i transparents. Això contribuiria a millorar la crítica situació per la qual travessen milers de productors, immersos en una dura crisi de rendibilitat, al no poder repercutir els seus costos en el preu de venda dels seus productes.

Entre els aspectes més rellevants continguts en aquesta reforma està la prohibició de destrucció del valor dels productes agroalimentaris. És a dir, cada operador intervinent ha de pagar a l’operador anterior un preu igual o superior al cost de producció assumit. Queda prohibida la venda a pèrdues i els costos de producció són la base de la negociació dels contractes escrits, que seran obligatoris en totes les operacions comercials, excepte comptades excepcions.

En relació als costos de producció, AVA-ASAJA defensa que resulta imprescindible que hi haja una referència de costos de producció oficials, que tots els contractes es recullen en el registre digital oficial i que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), que veu enfortit el seu paper, vetle pel compliment continuat de la Llei.

Comenta la notícia