Avancen les obres de la passarel·la de ciclovianants sobre la V-30 per a unir València amb l’Horta Sud

Les obres de la passarel·la que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està construint sobre la V-30 i el nou llit del riu Túria, avancen a bon ritme i ja s’ha col·locat per complet la base d’un extrem a un altre, unida pel mig, segons ha assenyalat el conseller Arcadi España.

Després de fer un seguiment de les obres, el conseller d’Obres Públiques ha explicat que el següent pas és posar les prelloses i formigonar i, finalment, instal·lar les baranes i els altres elements complementaris. Segons ha indicat el conseller, la previsió és que la passarel·la de ciclovianants puga estar acabada per a el mes vinent de novembre.

Gràcies a aquesta infraestructura de mobilitat sostenible se superarà la barrera que suposa per a ciclistes i vianants el nou llit i l’autovia, i es connecta d’una forma sostenible els barris de Sant Marcelí, La Torre i Sociopolis, així com la ciutat de València amb els municipis de la comarca l’Horta Sud i es dona continuïtat a la ruta ciclopeatonal CR-400.

La passarel·la de 300 metres de longitud sobre el conjunt que conformen el Nou Llit del riu Túria i l’autovia V-30 disposarà tant de rampes adaptades com d’escales. L’amplària lliure de la plataforma és de 5 metres i la secció transversal està projectada amb un calaix mixt d’acer i formigó. En el marge sud de la passarel·la es desprenen dos ramals, un per a connectar amb La Torre i un altre per a donar continuïtat a l’andana ciclopeatonal paral·lel a la CV-400.

Esta actuació forma part de l’Anell Verd Metropolità per a vianants i ciclistes que la Conselleria està desenvolupant a la comarca de l’Horta Nord i de l’Horta Sud amb l’eix central a la ciutat de València.

Deixa el teu comentari