Bàndol Ajuntament de Torrent

En el marc de les circumstàncies derivades a l’epidèmia ocasionada pel COVID -19, i d’acord amb les decisions i recomanacions emeses per les autoritats sanitàries i d’emergències, l’Ajuntament ha emés una sèrie de mesures extraordinàries per als pròxims 15 dies, a comptar des de demà:
-Suspendre les activitats municipals o desenvolupades en instal·lacions o espais municipals, així com el consegüent tancament al públic d’aquestes instal·lacions en els àmbits esportiu, cultural o lúdic, incloent les biblioteques i arxius, joventut, activitats mediambientals, centres de majors, mercats ambulants, centres educatius, guarderies, bebetecas i ludotecas.

-Garantir l’adequat funcionament dels serveis sanitaris, seguretat ciutadana, protecció civil, emergències, transport, serveis urbans bàsics (proveïment d’aigua, sanejament, neteja viària, recollida de residus, entre altres), mercats fixos municipals, administració pública, atenció a la dona i a la ciutadania.


-Intensificar les actuacions de neteja i desinfectación d’espais públics, edificis i equipaments municipals.


-Recomanar a tota la ciutadania la limitació al màxim de les gestions presencia’ls a realitzar en dependències municipals, prioritzant les vies telefòniques i telemàtiques.

Comenta la notícia