Barceló: ‘Les mesures han de ser contundents per a protegir la salut de tota la ciutadania’

La conselleria de Sanitat ha pres noves mesures de prevenció encaminades a parar els contagis de la Covid-19. Segons les recomanacions de les persones expertes, a partir d’ahir diumenge, és obligatori l’ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic. L’ús de la màscara es recomana també en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància interpersonal de metre i mig.

Este ús no serà obligatori en platges i piscines, així com en els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres; tampoc durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús; i en les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es mantinga amb el grup de convivència estable.

Respecte als contagis en locals d’oci nocturns, Barceló insistix en la necessària corresponsabilitat tant dels ciutadans com dels propis empresaris de l’hostaleria i d’este tipus de negocis. 

La consellera ha recordat que l’aforament permés en els locals d’oci nocturn es troba en un terç per a consum a l’interior del local. A més, en aquells locals que disposen de terrasses a l’aire lliure, l’aforament serà fins al 75% de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el distanciament establit.

Deixa el teu comentari