Bastidas confia que les obres pendents del Pla Confiança estiguen finalitzades este any.


A ningú se li escapa que algunes de les obres del Pla Confiança estan paralitzades a la nostra comarca.Malgrat assistir a primeres pedres i visites, moltes d’estes obres no han complit amb els seus terminis d’execució.

Deixa el teu comentari