Benetússer posa en marxa la seua seu electrònica per a facilitar als seus veïns els tràmits amb l’administració

Sol·licituds de certificats d’empadronament o registres d’entrada podran realitzar-se de forma telemàtica des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. 

L’Ajuntament de Benetússer ha posat en marxa la seua seu electrònica per a fer més fàcil els tràmits amb l’administració als seus veïns. D’aquesta forma acciones tan comunes com la sol·licitud de certificats d’empadronament o registres d’entrada podran realitzar-se de forma telemàtica des de qualsevol lloc i a qualsevol hora sense necessitat de desplaçar-se físicament a cap oficina. 

Per a accedir a la nova seu electrònica de l’Ajuntament de Benetússer serà necessari disposar d’un certificat electrònic que si que requerirà la presència física en les oficines d’atenció a la ciutadania situades en el mateix edifici de l’ajuntament. Una vegada en disposició del certificat, aquest haurà de ser instal·lat en l’ordinador particular. A partir d’aquest moment, la majoria dels tràmits que es realitzen amb el consistori podran fer-se de forma telemàtica. 

A més de certificats d’empadronament o instàncies generals, a través de la nova seu electrònica es podran gestionar certificats de compatibilitat urbanística, comunicacions d’activitat innòcua, declaracions i llicències ambientals, canvis titularitat d’activitats i d’establiments públics, llicències d’obres, ocupacions de via pública o tramitació de guals entre altres gestions. 

L’Ajuntament té previst oferir a la ciutadania i als grups d’usuaris de la plataforma cursos de formació sobre el seu ús i maneig. El primer d’ells tindrà lloc el pròxim 13 de juny. A més, s’ha instal·lat un punt d’accés públic a la seu electrònica en la sala d’espera de l’hall de l’edifici de l’Ajuntament a la disposició dels veïns que el necessiten.

Deixa el teu comentari