Benifaió treballa en l’elaboració del seu Pla d’Acció pel Clima i l’Energia sostenible

L’Ajuntament de Benifaió està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAUS), eina que guiarà al municipi per a aconseguir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 20% per l’any 2020 i del 40% per l’any 2030 respecte el 2005. “El PAUS és un dels elements fonamentals per a aconseguir els objectius que marca el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, des de l’Ajuntament de Benifaió ens adherim de manera voluntària el dia 26 d’abril de 2016” comenta l’alcaldessa Marta Ortiz.

El procés d’elaboració del PAUS, que es realitzarà en diferents fases, i que està subvencionat per la Diputació de València, “es va iniciar al mes de febrer amb una reunió dels representants del municipi, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi” matisa Ortiz.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos departaments municipals. Aquesta fase serveix per a analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per a actuar en camps com el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

L’alcaldessa comenta que en aquest pla d’acció un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAUS, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, “serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general”.

Deixa el teu comentari