Benimodo augmenta la seua solidaritat i dóna 1’2 tones de roba

Benimodo, 21 de juliol de 2016.Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha recollit 1.224 quilos de tèxtil usat a Benimodo durant el primer semestre de l’any. Aquesta xifra confirma la tendència a l’alça de la reutilització del residu tèxtil, la fracció recollida selectivament amb més potencial d’aprofitament, per sobre del vidre, el paper o el plàstic. Les donacions a representen un augment de l’11,48 respecte el mateix període de l’any anterior (1.098 kg). Les 1,2 tones recollides al primer semestre representen un estalvi de 3,8 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix. Humana hi té instal•lat un contenidor on els ciutadans dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida.

El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans. La Fundació treballa dia a dia per a què la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus.

Al territori valecnià, l’entitat sense ànim de lucre ha recollit 702 tones de gener a juny, un 6,54% més que al mateix període de l’any anterior (659 tones). El 62% d’allò recollit es prepara per a la reutilització, el 28% del tèxtil classificat es destina a reciclat, el 6% a valorització energètica i per últim el 4% correspon a d’altres productes (plàstic, cartró, RAEE) que es posen en mans de gestors autoritzats.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo va ser pionera a Espanya en la recollida i preparació per a la reutilització de roba usada: va iniciar-ne l’activitat a l’agost de 1987 amb contenidors de fusta, substituïts posteriorment pels actual metàl•lics que garanteixen alts de nivells d’usabilitat i seguretat. En 30 anys de recollida selectiva, la solidaritat de la població ha permès recuperar 276.144 tones de roba a Espanya, l’equivalent a omplir més de quatre vegades un gran estadi de futbol. Són peces que majoritàriament estaven en bon estat i Humana n’ha pogut allargar la vida útil per a donar-les una finalitat social i promoure al país la protecció del medi ambient.

Deixa el teu comentari