Benimodo convoca els XVI Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de poesia i narrativa curta en valencià

L’Ajuntament de Benimodo convoca els XVI Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de poesia i narrativa curta en valencià. Hi poden prendre part tots els alumnes de Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dels instituts de la Ribera. Els participants podran presentar un màxim d’un treball per cadascuna de les modalitats de poesia i narrativa curta. Les obres estaran escrites en valencià i hauran de ser originals i inèdites, les quals no poden haver estat guardonades ni haver obtingut cap reconeixement en altres certàmens o concursos literaris.

L’extensió màxima serà de tres fulls impresos a doble espai per una cara, amb el tipus de lletra Arial 12 i format DIN-A4. La presentació dels treballs es realitzarà fins al dia 15 de maig de 2018.

Els premis estipulats per l’Ajuntament de Benimodo se situen ens els 500 euros per als primers classificats en les dues opcions disponibles (narrativa curta i poesia), 300 euros per al segon i 200 per al tercer.

Els originals es remetran a la següent adreça de correu electrònic: benimodo_premis@gva.es En cada treball es farà constar el títol, el nom i cognoms de l’autor, adreça particular, adreça electrònica, telèfons de contacte i l’institut en què està matriculat. L’Ajuntament de Benimodo procedirà a la publicació de les obres premiades, juntament amb les finalistes, en un llibre que es presentarà a l’acte del lliurament dels premis. El jurat estarà format pel regidor de Cultura i per representants del sector educatiu, preferentment docents dels cursos ressenyats en la primera base. No obstant això, també podran formar part del jurat autors literaris o bé personatges reconeguts en el món de la cultura.

 

Deixa el teu comentari