Benimodo convoca la 18ena edició dels Premis de Poesia i Narrativa Vicente Andrés Estellés

Inicia la seua marxa la divuitena edició dels Premis de Poesia i Narrativa Curta en Valencià Vicente Andrés Estellés, promocionats per l’Ajuntament de Benimodo que dirigeix Paco Teruel. El dijous 27 de febrer es va reunir en l’Antic Casino Republicà de Benimodo i en la seua primera presa de contacte el tribunal que ha de jutjar els treballs que es presenten al concurs literari, amb la finalitat d’establir les línies d’actuació, tant de promoció com de desenvolupament del concurs. Com en l’edició anterior, el tribunal va decidir que s’inclourà també un premi especial amb el nom de la ex periodista local Didín Puig, dotat d’un premi de 300 euros. El tribunal estarà compost per Enric Ramiro Roca com a president i Vicent Climent i Ernest Llorca com a vocals; actuant com a assessors, a petició de l’alcalde de Benimodo, Paco Teruel, el cronista oficial de la població, Rafael López Andrada, i la funcionària Elena Mendoza Miravalls. En el mateix acte es va presentar oficialment el cartell que servirà en la present edició dels premis de promoció i capçalera identificativa. És obra de Vicent Machí Álvarez, artista local que malgrat la seua joventut ha realitzat nombroses exposicions tant individuals com col·lectives i està en possessió d’importants premis i esments pel seu treball.

L’Ajuntament de Benimodo anima a l’alumnat del segon cicle de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de tots els instituts de la Ribera a participar en el prestigiós certamen literari. Els participants podran presentar un màxim d’un treball per cadascuna de les modalitats de poesia i narrativa curta. Les obres estaran escrites en valencià i hauran de ser originals i inèdites, les quals no poden haver estat guardonades ni haver obtingut cap reconeixement en altres certàmens o concursos literaris. L’extensió màxima serà de tres fulls impresos a doble espai per una cara, amb el tipus de lletra Arial 12 i format DIN-A4. 

Els premis estipulats per l’Ajuntament de Benimodo se situen ens els 500 euros per als primers classificats en les dues opcions disponibles (narrativa curta i poesia), 300 euros per al segon i 200 per al tercer. Tots els premis estan subjectes a la retenció del IRPF. Els originals es remetran a la següent adreça de correu electrònic: benimodo_premis@gva.es. En cada treball es farà constar el títol, el nom i cognoms de l’autor, adreça particular, adreça electrònica, telèfons de contacte i l’institut en què està matriculat. L’Ajuntament de Benimodo procedirà a la publicació de les obres premiades, juntament amb les finalistes, en un llibre que es presentarà a l’acte del lliurament dels premis. 

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari