Benimodo subvenciona fins al 75 % de la rehabilitació de les façanes del casc històric

Benimodo, 13 de març de 2018.Benimodo continua amb les seues ajudes directes per a la rehabilitació del casc històric de la localitat, amb subvencions en la reforma i pintura de les façanes dels immobles. La partida de 5.000 euros prevista en el pressupost del present curs continua amb una proposta que el consistori ha promocionat en els últims anys, en un pla a llarga distància per a recuperar estèticament el centre municipal. Existeixen dos tipus d’ajudes segons els habitatges disposen o no de catalogació. Per a les primeres, la subvenció podrà arribar al 75 % del pressupost de l’obra de rehabilitació, amb un màxim de 1.500 euros si l’habitatge s’obri a un únic carrer o 1.700 si té accés des de dos vials.

Per la seua banda, per als habitatges que no estiguen catalogades, el requisit és que tinguen més de trenta anys i que compten amb valor ambiental, és a dir que responga a una construcció tradicional del centre històric. Després dels informes favorables dels tècnics es podrà subvencionar fins al 50 % de l’obra, amb un límit de 1.000 euros si s’accedeix per un carrer o 1.200 euros si s’accedeix des de dos. Les ajudes es destinaran als habitatges situats en el casc històric, segons les delimitacions que marca el Pla General d’Ordenació Urbanística, és a dir els carrers Poeta Durán i Tortajada, 25 d’abril, 9 d’Octubre, Camí de Carlet, Muralla Llarga, 1 de Maig, Canaletes i Colom. Tindran prioritat les sol·licituds subscrites per interessats que no hagen rebut ajudes en l’exercici anterior.

Si l’1 d’octubre de 2018 no s’ha esgotat la partida pressupostària podran optar a la subvenció aquells veïns o veïnes que van rebre una ajuda el passat any. Les ajudes previstes en les bases seran compatibles amb altres subvencions que puguen atorgar altres institucions públiques amb el mateix objecte i finalitat, sempre que el total percebut no supere el l00% del total dels conceptes subvencionables. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins a dia 3l de desembre del 2018. Podran ser subvencionades les actuacions iniciades a partir de l’1 de gener del 2018 però s’haurà de lliurar la justificació abans del 31 de març de 2019.

Deixa el teu comentari