BIOPARC comença una oferta didáctica d’activitats escolars per a complementar la formació dels més menuts

Convertir als més menuts en ambaixadors de la nova relació amb la naturalesa: l’objectiu principal del Departament d’Educació de BIOPARC al present curs

Com cada any, l’equip de professionals de BIOPARC amb formació en l’àmbit de l’educació, la biologia i la conservació, ha desenvolupat una àmplia oferta didàctica de cara al nou curs. 

L’objectiu és doble, d’una banda, convertir-se en un suport perquè el professorat puga desenvolupar les diferents assignatures i continguts en un espai que recrea fidelment la naturalesa salvatge. 

D’altra banda, es tracta que, de manera natural, els més joves reben aquesta informació i, a més, desenvolupen comportaments respectuosos amb el planeta i es convertisquen en els millors ambaixadors del canvi de conductes al seu voltant.

El compromís de BIOPARC amb la societat implica ser un gran aliat dels centres escolars. D’aquesta manera, les activitats escolars i els continguts desenvolupats s’adeqüen als tres nivells educatius d’infantil, primària i secundària, basant-se en el currículum oficial. 

Però també es té en compte la realitat de cada centre i de cada classe, la qual cosa comporta adaptar tot el necessari a les noves circumstàncies. Amb aquesta premissa, s’ofereix la possibilitat d’implementar els continguts tant a l’aula de cada centre com en la “gran aula de naturalesa” que és BIOPARC.

La proposta educativa “APRÉN EN BIOPARC”, es desenvolupa en les instal·lacions del parc. En la visita guiada i els tallers pràctics es reforça mitjançant jocs els coneixements transmesos i es descobreix la importància de la conservació que es realitza al parc.

La iniciativa “BIOPARC EN EL TEU COL·LE” està pensada per a grups d’Educació Infantil i Primària que, per raons diverses, no puguen desplaçar-se al parc. En ella, l’equip d’educadors es trasllada i realitza els tallers en el centre escolar i els participants poden completar l’experiència posteriorment amb la visita al parc amb la seua família ja que , com és habitual en les activitats escolars de  BIOPARC, a tots als participants se’ls obsequia amb una entrada gratuïta perquè puguen visitar el parc quan ho desitgen. 

Per a l’equip de BIOPARC és d’especial importància mantindre amb el professorat una comunicació i col·laboració obertes que permeten integrar els seus coneixements i particularitats amb la proposta a exposar en cada classe i en cada centre. 

Per això, es mantenen les trobades amb el professorat i s’ofereix una sèrie de recursos educatius en línia i un Carnet Anual Docent (CAD) perquè el propi docent descobrisca i visca l’experiència que posteriorment compartirà amb la seua classe. 

Deixa el teu comentari