Burjassot adjudica les obres de millora i reparació de nínxols en el Cementeri Municipal

L’Ajuntament de Burjassot, en la sessió de la Junta de Govern celebrada aquest dilluns 20 de setembre, ha aprovat l’adjudicació del contracte menor d’obres per a dur a terme reparacions i millores en els nínxols del Cementero Municipal.

Les obres, amb un cost de 35.888,32€, es van a duu a terme amb càrrec al pressupost municipal i, les mateixes, es realitzaran sota la supervisió de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero.

Concretament, es procedirà, en tres nínxols en els quals s’ha derruït la coberta, a reparar-la, retirant els residus existents i reconstruint la mateixa amb el mateix acabat que l’original. Així mateix, a causa del vent, en la c/ Rabelbunyol, s’ha enfonsat part del muret superior d ells nínxols, amb el que també es procedirà a reparar i derrocar la part que queda per a procedir a la seua reconstrucció. A més, se substituirà la canal de material de plàstic actual per una canal d’obra que es realitzarà amb rajoles i làmina impermeable.

D’altra banda, al carrer contigu a l’assenyalada, es procedirà a reconstruir el muret existent com a prevenció davant possibles efectes adversos per la climatologia.

Es procedirà també, en el grup de nínxols situats en la zona nord-est del cementeri, a reajuntar les clivelles dels mateixos i a la impermeabilització de totes les canals que així ho necessiten, reparant també amb morter les zones afectades i refent la canya on siga necessari.

D’igual manera, es durà a terme la impermeabilització de la canal de pluvials situada sobre l’oficina a l’entrada del Cementeri i es repararan les cantonades de sis blocs en els quals s’ha detectat risc d’ensulsiada.

Comenta la notícia