Burjassot estudia l’ampliació de terrasses o l’habilitació de nous espais

L’Ajuntament de Burjassot estudia la possibilitat d’ampliació de les terrasses dels bars i restaurants del municipi, així com la possible instal·lació de noves terrasses en aquells espais que no tinguen en l’actualitat. Aquesta mesura ve condicionada per la normativa que regularà l’accés a la Fase I de la província de València dilluns que ve en l’actual fase de desescalada en la qual ens trobem.

És voluntat de l’Ajuntament estudiar les possibilitats que existeixen en el municipi sobre aquest tema, i per ells, treballarà una a una i de manera ràpida les sol·licituds que es remeten al consistori. Aquesta mesura és òbviament temporal mentre que existisca una regulació d’aforament i distància entre les taules i persones que les vagen a ocupar, o que vaig perdurar aquesta situació excepcional, i al mateix temps, no significa que totes les peticions que es realitzen vagen a ser viables, ja que moltes estaran condicionades per les pròpies circumstàncies físiques en les quals es troba situada la terrassa o l’establiment.

Per a sol·licitar una ampliació d’espai d’ocupació de taules i cadires han de remetre un correu a terrazas@ayto-burjassot.es o petició per registre d’entrada amb les dades del propietari del local, un pla a mà alçada de com quedaria la terrassa en la seua ampliació, i una còpia de la llicència del local. Per a sol·licitar la nova instal·lació ha de remetre també un correu a terrazas@ayto-burjassot.es o petició per registre d’entrada però amb la documentació que se sol·licita en el model de sol·licitud de nova terrassa http://www.burjassot.org/normativa/ocupacion-de-la-via-publica-con-mesas-y-sillas/

Una vegada rebudes les peticions, es procedirà a l’estudi de les mateixes i es contestarà de manera telemàtica a aquestes.

Comenta la notícia