Caiguda històrica de l’atur registrat a l’agost: descendeix en 82.583 persones

El total de les persones inscrites és de 3.333.915 persones


• En els últims sis mesos la desocupació s’ha reduït en més de 675.000 persones
• En els últims sis mesos l’atur de les persones menors de 25 anys s’han reduït en 121.112
• A l’agost de 2021 la desocupació juvenil ja està per davall del registrat abans de l’inici de la pandèmia
• En els últims sis mesos s’ha reduït en 332.000 el nombre de dones en atur
• El sector de la indústria registra un nivell d’atur inferior a l’inici de la pandèmia
• Deu CCAA i Melilla registren un índex de desocupació menor al registrat abans de la crisi sanitària
2 de setembre de 2021. – El nombre de persones desocupades inscrites en les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha descendit en 82.583 respecte al mes de juliol. Es tracta de la major caiguda de l’atur registrat en un mes d’agost de tota la sèrie històrica.
En termes relatius, la disminució de l’atur registrat ha sigut d’un – 2,42%, mentre que respecte al mateix mes de 2020 ha descendit en 468.899 persones (-12, 33%).

Agost és tradicionalment un mes en què puja l’atur registrat a causa d’un descens d’activitat en nombrosos sectors amb motiu del període vacacional, no obstant això, enguany encadena sis mesos de caiguda continuada. Des de febrer, l’atur acumula ja una reducció de 675.000 persones.

Seguint aqueixa mateixa tònica, l’atur desestacionalizado es redueix en 149.203 persones, el major de la sèrie històrica en un mes d’agost.

Desocupació atesa l’edat
En el col·lectiu dels joves, l’atur registrat entre els menors de 25 anys registra una baixada de 17.120 persones, un 6,52% menys que al juliol . Aquesta dada, juntament amb la caiguda dels cinc mesos anteriors, suposa que 121.000 joves han abandonat les oficines del SEPE.


En l’actualitat hi ha menys joves en situació de desocupació que abans que irrompera la pandèmia. Així mateix, també ha descendit entre els de 25 anys i més en 65.463 persones (-2,08%)

Atur atés el gènere
En termes de gènere, la desocupació entre les dones ha descendit en 45.503 persones, un 2,26% amb respecte el mes de juliol. En relació amb agost de 2020, en les llistes de l’atur figuren 225.697 dones menys, un -10,27%.

Per segon mes consecutiu, la desocupació femenina ha descendit més que el masculí en xifres absolutes. En total, en els últims sis mesos 332.000 dones han deixat de ser desocupades.


Entre els homes, l’atur ha caigut en 37.080 persones, un 2,65% respecte al mes anterior. En relació amb agost de fa un any, la disminució és de 243.202 persones, un 15,15% menys.

Atur per sectors
L’atur registrat ha descendit en tots els sectors menys en el de la construcció, que registra una pujada de 1.139 persones, un 0,42% respecte al mes de juliol. El sector serveis, acusa la major caiguda amb 46.224 persones menys, (-1,93%); li segueix el sector agrari amb 13.499 persones menys inscrites en el SEPE (-7,71%).

La indústria baixa en 1.126 persones (-0,41%), una disminució significativa ja que suposa que aquest sector se situa en nivells previs a l’inici de la pandèmia.

El col·lectiu Sense Ocupació Anterior, és a dir, que ha passat més d’un any sense treball, també registra una caiguda del 7,47% amb respecte juliol, després que 22.873 persones deixaren d’estar inscrites en l’atur. La desocupació per comunitats autònomes

L’atur descendeix en 13 Comunitats Autònomes.

En termes absoluts, les caigudes més destacades es registren a Andalusia (-32.102 persones), Canàries (-19.844 persones) i Catalunya (-17.186 persones). No obstant això, puja a la Comunitat Valenciana (6.606 persones), la
Comunitat de Madrid (3.526 persones) i el País Basc (3.058 persones) i a Castella i Lleó (956 persones).

En total, deu comunitats autònomes i Melilla presenten un índex de desocupació menor al registrat abans de de l’inici de la crisi sanitària.

Dades de contractació
El nombre de contractes registrats durant el mes d’agost ha sigut d’1.407.563, 288.900 (25,83%) més que el mateix mes de l’any 2020. En els primers huit mesos de 2021, la contractació acumulada en els huit primers mesos de 2021 ha aconseguit la xifra d’11.864.833, la qual cosa suposa 1.910.570 contractes més (19,19%) que en igual període de l’any anterior.

A l’agost de 2021 s’han registrat 118.985 contractes de treball de caràcter indefinit, el 8,45% de tots els contractes. Suposa un increment de 22.710 (23,59%) si es compara amb el mateix mes de l’any anterior. En magnituds acumulades, s’han realitzat 1.241.392 contractes en el que portem d’any. Representa un increment de 251.321 (25,38%) sobre el mateix període de l’any 2020.


Els contractes indefinits del mes d’agost es divideixen, quant a la duració de la seua jornada, en 74.670 a temps complet i 44.315 a temps parcial .


En termes acumulats, els contractes indefinits a temps complet aconsegueixen entre gener i agost d’aquest exercici, un total de 774.151 un 27,90% més que en igual període de l’any 2020. Els contractes indefinits

Aquesta informació pot ser usada en part o en la seua integritat sense necessitat d’a temps parcial, que suposen un total de 467.241, registren un increment del 21,43% respecte al mateix període de l’any anterior.

La resta de contractes, fins a completar el total d’1.407.563 del mes d’agost de 2021, són 5.312 de caràcter formatiu i 1.283.266 un altre tipus de contractes temporals. Dins d’aquest últim grup destaquen: Eventuals per Circumstància de la Producció -de jornada a temps complet- amb el 30,24% seguit d’Obra o Servei Determinat -de jornada a temps complet – amb el 25,88% del total de tots els contractes. Els contractes temporals amb jornada a temps parcial suposen el 30,49%.

Prestacions durant el mes de juliol
Les persones beneficiàries existents a final del mes van ser 1.977.597.
La despesa mig mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d’Andalusia i Extremadura, el mes de juliol de 2021 ha sigut de 1.049,9€, la qual cosa suposa un augment sobre el mateix mes de l’any anterior de 35,6€ (3,5%).
El mes de juliol, la despesa en prestacions derivades d’ERTO va ascendir a 343 milions d’euros.

Deixa el teu comentari