Carcaixent instal·la 11 purificadors d’aire en l’Escoleta Municipal

També s’ha adquirit protectors per als radiadors i mobiliari per a les aules i zones de joc

L’Ajuntament de Carcaixent ha adquirit 11 purificadors d’aire per a l’Escoleta Municipal Infantil la Vieta amb l’objectiu de continuar incrementant les mesures per a prevenir contagis. A més, a través de l’AMPA del centre, s’ha comprat mobiliari per millorar l’equipament de les aules i la zona de jocs. Els aparells s’han instal·lat en totes les aules, menjador i zones comunes atenent a les condicions de cada espai. L’import total d’esta compra ha sigut de 5.055,60 €. Pel que fa a l’adquisició dels 29 protectors, la inversió ha sigut de 5.893,61€.

Els aparells, seguint les recomanacions de la Conselleria de Sanitat, compten amb filtre absolut HEPA H13 circular, s’utilitzen per a purificar l’aire en espais on la ventilació no és suficient. Este tipus de filtre és un sistema capaç d’eliminar més del 99,9% dels aerosols del corrent d’aire que els travessa, per això la seua funció és evitar la propagació de bacteris i virus, per la qual cosa serveixen per a prevenir infeccions.

Per altra banda està previst que la Conselleria d’Educació facilite un total de 36 purificadors d’aire que seran repartits per tots els centres de la localitat atenent a les necessitats detectades per la conselleria.

Laura Ruiz, regidora d’Educació, ha posat èmfasi en la importància de que en els espais educatius la ventilació siga la correcta, “s’ha demostrat que ventilació és un element clau, sobretot la natural i creuada, que en la majoria dels espais educatius és possible de la manera que ha plantejat el protocol de la Conselleria però hi ha llocs que necessiten tecnificació específica per garantir la puresa de l’aire i amb la instal·lació dels purificadors, es fa un pas més per garantir la màxima seguretat a les aules”, ha afegit Laura Ruiz.

Per altra banda la regidora ha agraït a l’AMPA del centre la col·laboració  i implicació per a la compra de mobiliari i l’adequació de l’aula natura, «s’ha treballat de forma conjunta entre l’ajuntament, centre i AMPA i el resultat ha sigut molt positiu ja que no solament s’ha augmentat la seguretat de l’alumnat sinó que s’ha convertit l’espai de l’escoleta en un espai molt més agradable i funcional».

Deixa el teu comentari