Carlet avança amb el projecte de Ciutat Saludable.

Un programa que proposa la posada en marxa de serveis d’acompanyament i oci per a persones en situació de soledat  no desitjada.

Carlet avança amb el projecte de Ciutat Saludable. El programa posa en marxa serveis d’acompanyament i oci per a persones en situació de soledat no desitjada, l’ampliació del programa Carlet Camina i la creació d’un programa de nutrició i alimentació sostenible.

El treball es va iniciar en una primera etapa amb l’elaboració d’una diagnosi de la situació actual de la població. A hores d’ara, la tasca està encaminada a plantejar, estudiar i dur a terme diverses iniciatives en aquest sentit.

L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat clar; aconseguir a més de la participació d’associacions i entitats a través de la creació d’una taula intersectorial garantir la continuïtat de ciutat saludable.

Deixa el teu comentari