Carlet realitza un tractament integral de plagues

Al llarg del mes de maig s’han realitzat diferents tractaments, tant contra plagues urbanes com contra el mosquit tigre.

L’Ajuntament de Carlet ha dedicat el mes de maig a previndre i erradicar algunes de les plagues que solen activar-se en estes dates.

Durant la setmana del 10 al 14 de maig es va procedir a fer el tractament de control de plagues urbanes, amb un tractament DDD (Desinfecció, Desratització i Desinsectació) en els embornals i col·lectors dels carrers de tota la població, el polígon industrial i la urbanització Ausiàs March.

Des de l’Ajuntament es va demanar la col·laboració ciutadana per a la detecció d’algun cas en zones urbanes, per tal de millorar el control per part de l’empresa encarregada.

Quant al tractament per al mosquit, l’empresa encarregada ha iniciat hui, dijous 27 de maig, els treballs amb larvicida per a tallar el cicle de reproducció dels mosquits, tant del mosquit comú com, sobretot, del mosquit tigre, per tal d’evitar-ne la proliferació dels anys anteriors; el tractament s’aplica a tots els llocs on queda aigua estancada, com poden ser embornals i col·lectors.

Hui els tècnics de l’empresa han pres mostres al riu Magre, per tal de veure si hi han larves de mosca negra, i serà ja la setmana que ve quan es realitze el tractament amb el larvicida biològic, al llarg de tot el  llit del riu , per tal de tancar la campanya de tractament de plagues.

Per a dur a terme els diferents tractaments l’Ajuntament ha contractat empreses especialitzades que utilitzen plaguicides específics amb la mínima toxicitat i el menor impacte sobre el medi ambient, i que segueixen els criteris de control de plagues que marca la llei.

Deixa el teu comentari