Carlet subvenciona projectes de cooperació internacional

L’Ajuntament de Carlet convoca subvencions per a la realització de projectes de cooperació al desenrotllament per a projectes realitzats al llarg de l’any 2018. Unes ajudes a les quals es poden presentar associacions carletines que acrediten que durant el 2018 han dut a terme projectes de cooperació i solidaritat amb pobles empobrits.

A estes subvencions es poden presentar oenegés, associacions o entitats religioses amb implantació a Carlet i que tinguen com a fi institucional expressament les activitats relacionades amb la cooperació per al desenrotllament, l’ajuda humanitària i el foment de la solidaritat entre pobles. Estes entitats hauran de presentar els projectes prèviament indicant el lloc, els objectius que pretenen assolir i explicant l’experiència de l’entitat en la zona en altres actuacions semblants.

Els projectes hauran de presentar-se abans del pròxim 22 de gener i una comissió designada a l’efecte avaluarà tant el projecte com l’experiència de l’entitat sol·licitant (10 %). L’Ajuntament destinarà a estes subvencions 10.000 euros i d’esta manera hi podran concórrer diverses associacions i col·lectius que podran sumar projectes diversos.

L’any passat amb estes ajudes es dugueren a terme projectes solidaris a Burundi, Burkina Faso i Perú, que feren entitats com Mans Unides, Panes-Adpace, les Germanes de la Doctrina Cristiana o CIM Burkina Faso.

Deixa el teu comentari