La carretera d’Albalat està en obres, en un principi finalitzaran en febrer de 2019

L’Ajuntament d’Alzira continua demanant la construcción d’una variant que ajude en cas d’evacuació de l’hospital i descongestione el trànsit de camions pel polígon. Un projecte planificat desde l’altra legislatura.

L’Ajuntament d’Alzira continua demanant la construcción d’una variant que ajude en cas d’evacuació de l’hospital i descongestione el trànsit de camions pel polígon. Un projecte planificat desde l’altra legislatura. Dijous va visitar les obres que están duent-se a terme el diputat de carreteres, Pablo Seguí i l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez.

Seguí ha demostrat l’interés de Diputació per la seguretat i posar carreteres dignes per la provincia de València.

L’Ajuntament d’Alzira ha arribat a un acord en diputació per consolidar el projecte.

Altres necessitats són

L’Ajuntament d’Alzira continuarà demanant la construcció d’una variant que ajuda en cas d’evacuació de l’hospital i descongestione el trànsit de camions pel polígon

Deixa el teu comentari