Catarroja reforçarà el servei de prevenció i control de plagues

El nou contracte que reforçarà i implementarà el servei donat fins hui multiplicant per tres la inversió en aquesta materia

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat el nou contracte de prevenció i control de plagues en el qual es reforcen les mesures per a evitar la proliferació d’aquestes en el municipi. Una demostració d’això és que s’ha multiplicat per tres la partida destinada a aquest contracte que s’ha dividit per primera vegada en dos lots: rosegadors i insectes.


“Podem dir que amb aquest nou contracte aconseguim el triple objectiu, en primer lloc, amb una fotografia perfecta de la situació actual per a poder actuar amb major efectivitat, maximitzant recursos, al mateix temps ampliarem les actuacions i finalment reafirmem la nostra aposta per mantindre el nostre entorn urbà lliure de plagues, triplicant la inversió. Tot això, sempre sumant criteris que no siguen agressius amb el nostre entorn, ja que cal tindre en compte que ens trobem a la porta del Parc Natural de l’Albufera”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.


Part important del nou contracte és l’avaluació per part de l’empresa de la situació actual. Una vegada elaborat es realitzarà una calendarització d’actuacions, com es realitzava fins hui, sent les principals novetats l’establiment d’un pla de vigilància i la contractació d’una plataforma en línia que col·laborarà en les tasques de control i supervisió. D’igual forma, s’han tingut en compte aspectes mediambientals i socials en el contracte nou, com que s’exigeix a l’empresa que els vehicles sigues elèctrics o emissions zero.


Per últim, per a l’elecció de l’empresa, també s’ha tingut en compte la selecció dels productes que empraren en la seua comesa. D’aquesta manera, en el moment de triar un biocida es tindrà en compte, de manera conjunta, una sèrie de paràmetres com són: les característiques del lloc d’aplicació, el grau de perillositat i el risc d’exposició, per a determinar quina és l’opció que integre la millor efectivitat davant la plaga i el menor risc tant com a per a les persones com per al medi natural.

Deixa el teu comentari