Catarroja simplifica els tràmits per a la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum

La tasca de l’Ajuntament de Catarroja en el foment de les energies renovables ha sigut reconeguda recentment amb el segell ‘Mi Sol

L’Ajuntament de Catarroja ha simplificat els tràmits per a la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum en el municipi en vivendes privades. L’augment de les facilitats ve a demostrar l’aposta de l’actual equip de govern per les energies renovables que recentment ha sigut reconeguda amb el segell ‘Mi Sol’, atorgat per l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN).

Els tràmits se simplifiquen bastant, ja que per a aquest cas s’aportarà projecte tècnic signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, acompanyat de certificació de la capacitat portant de l’estructura, on s’acredite que l’edifici resisteix la sobrecàrrega que es deriva de la instal·lació fotovoltaica. Havent d’aportar a l’expedient, una vegada acabada la instal·lació, certificat final d’obra signat i visat pel col·legi oficial corresponent. Tot això es podrà realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Catarroja o presencialment en la OIAC.

En definitiva, aquesta mesura és un pas molt important que estimula molt l’ús de plaques solars per a estalviar i ser més eficients en consum energètic i en emissions de gasos contaminants. D’aquesta manera, Catarroja se situa per davant d’altres grans municipis, una iniciativa que segur contribueix a la descarbonització i sostenibilitat de la ciutat. A més, ve unida a la proposta aprovada en el ple a principis de 2021 que contempla bonificacions del 95% sobre la quota de la ICIO que s’abona per l’execució de sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar i que s’aplicarà durant un període de 5 anys.

Deixa el teu comentari