El Cementeri Municipal de Sueca alliberarà espai per a la creació de nous nínxols

L’Ajuntament de Sueca treballa en la remodelació d’un grup de nínxols per ampliar l’espai disponible al recinte municipal

Degut a que els procediments d’adquisició de terrenys annexos al Cementeri Municipal són llargs, i amb la previsió que l’Ajuntament de Sueca pot trobar-se en un futur amb el cas de no disposar de més espai per construir nínxols, el consistori té la necessitat d’alliberar espai al quadrant “V”, que conté nombroses sepultures de terra i de les quals sols unes poques estan ben conservades, per a poder construir o ampliar els blocs de nínxols existents en este quadrant quan siga convenient.

Després de l’informe que s’ha realitzat pels operaris del Cementeri en relació a les sepultures de terra que es troben al quadrant dret, entrant per la porta principal del recinte (blocs “P”, “Q”, “U” i “V”) s’ha decidit, per no dificultar els treballs de construcció, traslladar les restes de les tombes a terra. És per este motiu que des del consistori es prega als familiars que sol·liciten el trasllat dels cossos a un nínxol, bé siga propi o no, per depositar les restes.

La regidora competent del Cementeri Municipal de Sueca, Pilar Moncho, explica que este és un procediment llarg que requereix un temps d’exposició pública per informar a la població, “l’objectiu és tenir este terreny a disposició de manera immediata per al moment en què es necessite” ha explicat.

Per a fer este trasllat, el qual serà totalment gratuït en qualsevol cas, les famílies tindran un termini de dos mesos. Les exhumacions podran ser traslladades a un nínxol restari o particular, segons els familiars decidisquen, quedant les sepultures buides i els terrenys passaran a lliure disposició de l’Ajuntament. La quota tributària per cada exhumació i trasllat de les restes dins del cementeri, així com la taxa per cada inhumació en un nínxol i la tarifa, si trien nínxol de propietat familiar, quedarà exemptat de l’abonament. Sols s’abonarà la taxa d’adquisició del nínxol restari triada per a depositar les restes, si no és de propietat familiar, segons la disponibilitat del cementeri. Totes aquelles restes sobrants, de les quals cap persona es faça càrrec, s’entregaran a un ossari de medicina forense.

Les exhumacions podran practicar-se a petició de la família, o d’ofici, amb la deguda autorització de l’alcaldia i amb l’acord previ del metge de sanitat, amb les degudes condicions de garantia, respecte i serietat que estos treballs requereixen. Una vegada traslladades totes les restes de les sepultures a terra del quadrant corresponent, el consistori començarà a redactar els projectes pertinents per a l’habilitació del terreny que acollirà la nova construcció i ampliació de grups de nínxols.

Deixa el teu comentari