El Circuit de la Ribera para la seua activitat temporalment

El Circuit de la Ribera, situat al terme municipal, cessa la seua activitat temporalment. Des de la Junta de Govern de l’Ajuntament de la localitat reclamen a l’empresa promotora, Car Track Events S.L l’obtenció de llicències urbanístiques i ambientals necessàries per al seu funcionament. Per a aquest tràmit la companyia disposa d’un mes des de la notificació de l’ordre per a recórrer-la i dos mesos per a presentar recurs.
Aquesta situació es deu a una inspecció realitzada en febrer per part de l’Ajuntament a causa de dos instàncies presentades per part d’un particular. D’aquesta manera els tècnics van observar que hi havia espais habilitats per a l’ús que en el projecte presentat en juliol de 2017 s’indicava que no ho estarien.
El que s’ha indicat és que el Circuit de la Ribera, tal com indica el permís concedit en 2017 per a la seua apertura, l’aforament dels espais habilitats no podia superar les 500 persones. Amb la inspecció els tècnics de l’Ajuntament realitzaren una aproximació de què el Circuit comptava amb un aforament per a 1.588 persones, un nombre molt més elevat del que s’indica al permís.
El següent pas per part de Car Track Events S.L és requerir una autorització administrativa ambiental per tal de poder continuar amb la seua activitat habitual, en lloc de la declaració responsable utilitzada en el seu moment per la companyia.

Deixa el teu comentari