CISA 2011 SL haurà de pagar a l’Ajuntament la quota d’urbanització corresponent al PAI sector Vilella-1


Així ho dicta una resolució judicial del recurs contenciós administratiu que havia interposat el consistori. CISA haurà de pagar no tan sols els 2.2 milions d’euros de quotes d’urbanització sinó també els 400000 a favor de l’Ajuntament d’Alzira en concepte de recàrrec d’apremi.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari