CISA 2011 SL haurà de pagar a l’Ajuntament la quota d’urbanització corresponent al PAI sector Vilella-1


Així ho dicta una resolució judicial del recurs contenciós administratiu que havia interposat el consistori. CISA haurà de pagar no tan sols els 2.2 milions d’euros de quotes d’urbanització sinó també els 400000 a favor de l’Ajuntament d’Alzira en concepte de recàrrec d’apremi.

Deixa el teu comentari