Ciutadans i empreses de la UE podran identificar-se digitalment i fer transaccions més segures independentment del país on residisquen

Un consorci europeu coordinat per l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) de la Universitat de València acaba de firmar el projecte EUROlogin2020, en el marc dels Fons Europeus CEF. La iniciativa facilitarà a ciutadans i empreses l’accés als serveis en línia públics i privats prestats en l’entorn europeu; garantirà la mobilitat transfronterera i donarà suport al mercat únic digital.

El projecte, de 17 mesos de durada, consisteix a integrar els serveis d’identificació digital DSI (Digital Service Infrastructure) en els sistemes de tres proveïdors d’intercanvi electrònic de dades (EDI) de França, Itàlia i Països Baixos. D’aquesta manera, els ciutadans europeus i les empreses podran identificar-se digitalment a l’hora de fer transaccions de tot tipus, independentment del país en què residisquen.

EUROLogin2020 permetrà als usuaris acceptar identificacions electròniques d’altres estats membres en un entorn d’identificació i autenticació fiable, segur i establert pel Reglament de la xarxa europea de nodes nacionals eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services).

El projecte promourà l’adopció i ús de l’eID DSI; garantirà la mobilitat transfronterera i donarà suport al Mercat Únic Digital programat per l’Agenda Digital europea 2020. “Açò facilitarà tant als ciutadans com a les empreses l’accés als serveis públics i privats en línia que es presten a tota Europa, permetent-los acceptar les identificacions electròniques d’uns altres Estats membres d’una forma eficient, uniforme i segura”, assenyala Ignacio Sánchez, gestor del projecte.

EUROLogin2020 és una iniciativa cofinançada per la Comissió Europea a través del programa CEF Telecom, gestionat per HaDEA (European Health and Digital Executive Agency). A més de l’IRTIC, formen part del projecte les companyies Generix (França), Nubilaria (Itàlia) i HeadOn (Països Baixos).

Els Fons Europeus CEF (Mecanisme Connectar Europa) són un instrument financer creat per la Comissió Europea per a desenvolupar les Xarxes Transeuropees de Transport, Energia i Telecomunicacions.

Deixa el teu comentari