Climent: ‘L’economia, si no és social, no és economia i no podrem estar satisfets mentre els beneficis no arriben a totes les famílies o existisca precarietat en l’ocupació’

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha declarat que “l’economia, si no és social, no és economia i no podrem estar satisfets mentre no hi haja una millor destribució de la riquesa i els beneficis arriben a cadascuna de les famílies o mentre existisca una elevada temporalitat o precarietat en l’ocupació”.

En aquest sentit, Rafa Climent ha assenyalat que, tot i que els indicadors macroeconòmics com el PIB, l’Índex de Producció Industrial, les exportacions o l’evolució de l’ocupació apunten que l’economia valenciana evoluciona favorablement, “des del Consell no ens conformem amb un model on només compten les xifres macroeconòmiques, sinó que pretenem un model de creixement que vinga acompanyat d’una dimensió social en els processos econòmics “.

El conseller ha inaugurat el III Workshop d’Economia Valenciana, organitzat per la Fundació Nexe, la Universitat de València i la Càtedra d’Economia Valenciana de la Universitat Politècnica de València, l’objectiu del qual és aportar un enfocament territorial a l’estudi dels problemes de la economia valenciana i posar en comú les propostes per millorar-la.

El conseller ha explicat que, després de la dura crisi econòmica i en aquest context d’una economia globalitzada i en contínua evolució, un dels objectius prioritaris del Consell està sent la transformació del model productiu valencià per un altre més just i social.

En aquest sentit, ha detallat les línies d’actuació sobre les quals s’ha de basar el nou model. Segons el conseller, “estem treballant en la reindustrialització del territori i dels sectors tradicionals, la internacionalització de les empreses, la innovació, un model de comerç equilibrat, un canvi de model energètic, basat en l’eficiència energètica i en les energies renovables, potenciar el capital humà com a factor de competitivitat i el suport a l’emprenedoria i les cooperatives per aconseguir una societat més social”.

Deixa el teu comentari