Com afecta l’estat d’alarma als pares i mares separats

Juan José Grau, Gerent de Vip Abogados, aconsella adaptar-se a la situació a través del sentit comú

Amb el Reial decret pel qual el Govern va declarar l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària sorgeixen dubtes de com afecta l’estat d’alarma als pares i mares separats  amb fills en règim visites o de custòdia compartida.

Juan José Grau, Gerent de Vip Abogados, aconsella adaptar-se a la situació a través del sentit comú i procurant que prevalga sempre l’interés dels menors.

En el cas que un dels progenitors tinga símptomes de contagi o un resultat positiu  és preferible que la guarda i custòdia l’ostente l’altre progenitor, amb el que queden suspeses les mesures acordades en el conveni de separació per motius de força major.

Comenta la notícia