Comença l’Escola Matinera d’Alaquàs amb la inscripció de 183 alumnes i la incorporació de 25 professionals

L’Escola Matinera d’Alaquàs va començar ahir dijous 1 d’octubre en tots els centres educatius d’infantil i primària del municipi amb la inscripció de 183 alumnes i un total de 25 persones professionals, 15 de les quals són monitores i 10 persones de recolçament del Taller de Treball Municipal d’activitats d’animació físico esportiva i recreativa.

Donades les característiques d’aquest servei, la posada en marxa del servei d’Escola Matinera suposa un major esforç organitzatiu i dotacional per a l’Ajuntament d’Alaquàs ja que s’ha duplicat el nombre de persones professionals i s’ha reforçat a més el servei de neteja i desinfecció dels espais. Totes aquestes mesures comporten un major grau de rigor en l’exigència del compliment de les normes que s’establixquen amb l’objectiu de continuar proporcionant un servei de qualitat en un  espai segur i amb els mínims riscs de salut per a l’alumnat com per al personal que presta el servei.

Per tal de fer ús d’aquest servei, i amb motiu de la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, totes les persones hauran de respectar les normes de seguretat i prevenció i no es podrà dur a la xiqueta o xiquet al centre en el cas de tindre sintomatologia pròpia d’aquest virus. Cal recordar a més que les famílies no podran accedir al recinte escolar i que no es prestarà servei de desdejuni mentre la la situació de crisi sanitària estiga activa. Durant la prestació del servei es realitzaran activitats compatibles amb la distància social, l’ús de la mascareta i la higiene de mans i que s’ajusten a les normes establides.L’escola matinera és un servei municipal prestat per l’Ajuntament d’Alaquàs dirigit a la població escolar d’infantil i primària. Es tracta d’un servei oferit per tal de conciliar la vida laboral de les famílies que per necessitats laborals necessiten deixar les seues filles i fills abans de l’horari escolar. Es presta de 7 a 9 hores del matí en tots els centres escolars i en aquest horari es realitzen tot tipus d’activitas extraescolars.

Deixa el teu comentari