Han començat les obres de perforació del nou pou de Tulell que abastirà aigua de reg per a les zones verdes

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística, s’ha portat a terme la perforació d’un pou en la zona de Tulell, que servirà per abastir d’aigua de reg les zones verdes d’esta zona i la de Lluís Suñer.

Esta mesura està dins d’un pla d’actuació dissenyat per fases en pro d’estalviar aigua de la potabilitzadora, que sí és de consum per a les vivendes, i que al mateix temps significarà una inversió en sostenibilitat.

Una altra de les mesures que també està portant-se a terme, en relació a l’estalvi d’aigua és la sectorització en la xarxa d’aigua potable per tal de controlar i detectar les fugues que es puguen ocasionar i evitar així les pèrdues, mitjançant la instal•lació de noves vàlvules de tall, la col•locació de comptadors generals per a poder conéixer el cabal i pressió que entra en cadascun dels sectors en un total de més de 190 km de canonades.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, destaca que “som conscients de la importància de l’aigua a la nostra ciutat. Hem lluitat molt per obtindre una aigua de qualitat i per això estem posant de manifest les nostres polítiques sostenibles també amb esta qüestió. Hem estat aplicant diverses mesures que a poc a poc van beneficiant els usuaris i, en el cas del nou pou que estem obrint a la zona de Tulell serà un gran pas no sols per l’estalvi d’aigua de la potabilitzadora, sinó per a aprofitar els recursos naturals de la nostra ciutat i fer-los profitosos per al reg de les zones enjardinades de Tulell i Lluís Suñer ”.

Deixa el teu comentari