Compromís per Rafelbunyol porta a ple la necessitat d’una millora de la neteja viària i entorn a Rafelbunyol

El proper dilluns es celebra el ple ordinadri de l’Ajuntament de Rafelbunyol. Un ple on Compromís presenta fins a cinc mocions per a millorar la vida a les persones. Les mocions presentades són: 

1.      Moció per a la creació d’un Espai Juvenil en Rafelbunyol. 

2.      Moció per a la redacció d’una ordenança reguladora de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

3.      Moció per a la instal·lació de Panells informatius del Nivell de Radició Ultravioleta als Espais Públics.

4.      Moció per a la redacció d’una ordenança reguladora per a previndre la contaminació acústica. 

5.      Moció per a la millora de la neteja viària i de l’entorn de Rafelbunyol. 

Després d’uns plens marcats per la irresponsabilitat de l’alcalde al vacunar-se i no assumir cap resonsabilitat, Compromís per Rafelbunyol ha presentat un ple amb les propostes que li han fet arribar el veïnat així com les pròpies línies de treball que porten a terme. Entre les cinc propostes, destaca la moció de la necessitat d’un millora de la neteja a tot el poble. 

La neteja viària, aquella que afecta als nostres carrers, voreres o camins, és un aspecte de fonamental importància per a la construcció d’una població amable per a viure, ja que tot el veïnat de Rafelbunyol transita cada dia pel casc urbà i pels camins rurals del terme. 

Per a Mario Carrera, ” És competència i obligació d’aquest Ajuntament vetlar per uns espais públics, voreres, carrers i camins nets. Una qüestió que cal garantir, tant des del punt de vista del benestar de tota la ciutadania, com en allò referent a la salubritat o l’aspecte estètic de l’entorn urbà i rural. És per això que, davant la visible brutícia i degradació que presenten alguns punts de la població, cal una actuació encaminada a recuperar una imatge adequada per al Rafelbunyol del present i del futur.” 

Cigarretes, excrements i orina de gossos, papers, xiclets, embolcalls de plàstic d’aliments o llaunes són només algunes de les deixalles que Compromís per Rafelbunyol denuncia que es troben actualment a les voreres, cantonades, places, parcs, carrers i camins de Rafelbunyol. Així mateix, al voltant dels contenidors de reciclatge ubicats en tot el casc urbà es poden trobar de forma recurrent diferents elements i objectes que no es poden reciclar en aquests contenidors. Objectes com mobles, roba, joguets, peces de ceràmica, tubs de llum i bombetes, cristalls de grans dimensions o xicotets electrodomèstics, entre altres. En aquest sentit, és competència municipal garantir la neteja de les zones on s’ubiquen els contenidors.

Rafelbunyol compta amb un servei de neteja viària així com un servei de recollida, gestió i tractament de residus. El primer amb un total de 153.044,21 € i el segon amb un total de 193.486,68€. Unes partides que han augmentat lleugerament respecte a l’anterior pressupost. “Un bon inici per començar a desplegar les propostes recollides en la present moció”, segons apunta Mario Carrera. Així mateix, existeixen zones de recollida selectiva per a residus, com l’ecoparc mòbil o  fixe mancomunat a poblacions veïnes de la comarca, dependents del Consorci de Residus. Paral·lelament, en determinats moments de l’any es porten a terme processos de “neteja intensa” dels carrers de la ciutat. A més, des de la regidoria s’ha fet una campanya propagandística a les xarxes on es recorda periòdicament la necessitat d’utilitzar bé els contenidors, de tenir clar quins elements es poden tirar o no durant el dilluns per a la recollida d’objectes més grans, o quan estarà l’ecoparc mòbil, etc.

A paraules de Carolina Sánchez,  també regidora de Compromís al consistori, “atenent a les diverses queixes fetes per la ciutadania, malauradament, l’estat actual del casc urbà i l’entorn rural demostra que a hores d’ara tot el dit anteriorment no és suficient. Les imatges dels dimarts setmana rere setmana i, de vegades, durant diversos dies, a tot el poble o l’entorn rural demostren que cal actuar d’altra manera per tindre més neta tota la població.”

Per això Compromís proposa el següent :

Que el govern municipal faça les gestions necessàries per tal d’intensificar el servei de neteja viària així com de l’entorn rural i augmentar-ne la freqüència en les zones que es necessiten.

Identificar les zones més afectades per la brutícia, amb l’objectiu de prestar especial atenció a la seua neteja i condicionament. És molt important desenvolupar aquest punt ja que l’actual estat de carrers com, per exemple, al voltant de l’Estació del Metro o els camins cap als Germanells, des del punt de vista higiènic, són un factor que agreuja la degradació de l’espai urbà i rural . 

Instar al govern municipal a què des de diferents àrees de l’Ajuntament es treballe de forma coordinada en campanyes de sensibilització més enllà de les xarxes socials, orientades a conscienciar i informar a la ciutadania de totes les edats sobre els hàbits que han de posar-se en pràctica per a conviure en un entorn urbà i rural net. En aquest sentit, les campanyes i accions s’integraran tant en l’àmbit educatiu, que compren als segments més joves de la població, com en el teixit social i ciutadà, que aglutina tota la població adulta.

De manera específica, la regidoria de Medi Ambient hauria d’iniciar una campanya informativa al voltant de la recollida de voluminosos que han d’anar a l’ecoparc (mòbil o fixe)o els dies de recollida i no a als contenidors. Per mitjà de cartells adhesius fixats als contenidors de rebuig de tot el municipi, explicaran com fer-ne un bon ús. En aquestos cartells adhesius caldria estipular els horaris de la recollida dels dilluns així com alertar sobre les sancions per cometre accions incíviques.

Estudiar la possibilitat de posar en funcionament un mecanisme setmanal de recollida de mobles i voluminosos per intentar acabar amb la problemàtica que es genera el dilluns. Aquest servei substituiria l’actual de deixar-ho els dilluns i hauria de:

Estar destinat a tot el veïnat que haurien de tirar algun objecte gran, com un moble, electrodomèstic o trastos, i no tenen mitjans per a dur-los a l’ecoparc o no podrien deixar-se per a la recollida els dilluns.

El servei concretaria un horari previ per avisar a l’Ajuntament de la necessitat de que el servei municipal o comarcal recollisca aquestos mobles.

El ciutadà hauria de deixar els mobles al costat dels contenidors més propers al seu domicili, en el dia i hora que s’informara per part de les autoritats municipals. En cap cas el personal de recollida entraria al domicili a recollir els mobles.

Establir una regulació clara referent a la posada en pràctica de conductes adequades relacionades amb la neteja d’excrements i orina de gossos. En aquest sentit, cal fomentar l’ús de botelles amb aigua i producte desinfectant per a l’orina, així com continuar incidint en l’obligatòria recollida dels excrements.

Deixa el teu comentari