Comunicat de la “Federació d’Associacions de veïns d’Alzira”

Per tal de resoldre la problemàtica de les inundacions, la Federació d’Associacions de veïns d’Alzira, ha demanat entrevistar-se amb Mireia Mollà, Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per transmetre-li la petició de que la Generalitat allibere l’espai ocupat pels carrils d’acceleració i deceleració de la CV-50 a la CV-41, per tal que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer puga planificar l’ampliació del barranc de La Casella, que en aquest punt redueix la secció impedint el pas dels cabdals, elevant el nivell d’aigua, amb el que cal tancar les comportes dels colectors i del Canal interceptor, provocant inundacions al casc urbà, amb danys a habitatges, comerços i indústries, que impliquen despeses per indemnitzacions per part del Consorci de Compensació d’Assegurances. 

La Directiva Marc Europea d’Aigua estableix que hi ha que prioritzar les actuacions per previndre inundacions urbanes en funció de la freqüència i nivells, i sense aquesta ampliació, l’alternativa disponible es redueix a la construcció de tancs de tempesta que sols són un remei paliatiu i no solucionen la causa, que és l’estretament que impedeix l’evacuació d’aigües, i l’elevació del nivell, provocant inundacions. 

Aquesta entrevista persisteix en la línia encetada per la FaavvAlzira amb les anteriorment demanades amb Teresa Ribera, Ministra per a la Transició Ecològica per demanar partides concretes als PGE per l’ampliació del barranc de La Casella i amb Arcadi España, Conseller de Polítiques Territorials, Obres Públiques i Mobilitat Sostenible per alliberar l’espai necessari ocupat pels carrils d’acceleració i deceleració de la CV-50 a la CV-41.

Conseqüentment am l’Acord de la Corporació Municipal de l’Ajuntament d’Alzira de demanar al President del GRE  que es prioritze l’ampliació del barranc de La Casella, convoquem als grups polítics municipals a sumar esforços per involucrar les Administracions Estatal i Autonòmica en aconseguir que amb la injecció pressupostaria del Fons Europeus NextGeneration, es destinen les partides necessaries per resoldre la inundabilitat provocada per l’estretament. 

Deixa el teu comentari