Comunicat Departament de Salut de la Ribera

Alzira (01.08.18). Davant les informacions abocades, aquest matí, en roda de premsa, pel PPCV sobre la situació de l’atenció sanitària en l’Hospital de la Ribera quatre mesos després de la reversió, l’Adreça del Departament de Salut vol manifestar el següent:

1) Pel que es refereix a l’existència de 20 baixes per assetjament laboral entre la plantilla del Departament de Salut de la Ribera, volem afirmar categòricament que a data d’avui, no existeix cap cas de baixa per assetjament laboral, ni entre els treballadors estatutaris ni entre els laborals.

2) Pel que es refereix al pagament d’incentius als treballadors, des de l’Adreça del Departament de Salut de la Ribera s’ha traslladat a la Conselleria de Sanitat la proposta de pagament per a la seua valoració. No està en l’ànim de l’Adreça llevar als professionals cap dret que hagen adquirit.

3) Quant a l’increment de professionals en el Departament de Salut, cal destacar que, des de l’arribada de la nova adreça, el Departament de Salut de la Ribera ha contractat a professionals per a cobrir les vacants dels eventuals que van cessar el 31 de març, així com per a cobrir doblatges de professionals que existien i dels quals no es tenia informació prèvia a la reversió.
Del total de professionals contractats durant aquest període, 198 són personal de reforç, de totes les categories. En aquest sentit, cal destacar que la contractació de personal no porta aparellat necessàriament un increment de l’activitat o productivitat sinó un increment en la qualitat del servei que es presta.

4) Quant a l’increment de les demores en l’Hospital d’Alzira després de la reversió, és cert que el centre alcireny compte, en el mes de juny, amb una demora quirúrgica mitjana de 65 dies, una dada significativament millor que la mitjana de la Comunitat Valenciana, que es troba en 90 dies.

La demora d’aquest centre ha anat incrementant-se en els últims anys per dues variables: per l’augment de la demanda de les necessitats de cirurgia i per l’escassetat de quiròfans amb què explica: 13 quiròfans que estan programats al 100% tant en horari de matí com de vesprada.

Açò ha fet que, en tres anys, la demora quirúrgica en la Ribera s’haja incrementat un 55%, progressió aquesta que no es pot frenar en sol tres mesos de gestió directa, per l’efecte arrossegue dels pacients que porten temps en llista d’espera.
Així, entre les primeres mesures que l’actual Adreça del centre *alcireño ha engegat per a començar a frenar aquesta progressió ascendent, destaca l’increment de les infraestructures quirúrgiques de l’Hospital, en primer lloc, amb la construcció, després de l’estiu, d’un primer quiròfan en el qual es van a invertir 400.000 euros.
Així mateix, i a diferència d’anys anteriors, durant l’estiu de 2018 no es van a tancar plantes d’hospitalització i es van a mantenir en funcionament 8 quiròfans en horari de matí i vesprada, la qual cosa va a permetre realitzar 600 intervencions més que durant els mesos de juliol i setembre de 2017. cal destacar, en aquest sentit, que solament en el mes de juliol s’han realitzat enguany més de 200 intervencions més que durant el mateix període de l’any anterior.

La demora mitjana en CC.EE. s’ha incrementat en 1 dia (de 40 dies a 41), si bé, s’ha mantingut l’activitat que es desenvolupava fins al moment amb prop de 141.000 consultes ateses entre abril i juny de 2018 (un 0,60% més que en 2017).
Cal destacar que s’ha incrementat la demora mitjana en el Servei de Radiologia, a causa de l’avaria patida per una de les ressonància magnètiques de l’Hospital, que ha afectat a uns 700 pacients i que és el que ha motivat la col·locació d’una unitat mòbil com a suport als equips que disposem i que ens va a permetre realitzar 700 ressonàncies addicionals al mes.

5) Pel que es refereix a la supressió de la tècnica de biòpsia ràpida (diagnòstic precoç en càncer de mama), no és cert que aquesta prova s’haja eliminat de la cartera de serveis de l’Hospital de la Ribera.
L’única novetat, en aquest sentit, és que el resultat de la prova ja no s’ofereix de forma immediata a la pacient per part del Patòleg sinó pel seu metge quan es té l’estudi complet de la mostra.
La tècnica de biòpsia ràpida proporciona un diagnòstic provisional, que ha de ser confirmat després de l’estudi definitiu del material biològic segons protocol, per mitjà de talls de parafina; este estudi definitiu es completa en 48-72 hores. Este resultat final pot no confirmar el resultat de benignitat i, en el cas de resultat de malignitat la mostra criogenizada és un estudi incomplet que no oferix a la pacient informació sobre el tipus de tumor que patix, la seua classificació i pronòstic.. En aquest cas, per tant, si el diagnòstic ho dóna el Patòleg en la consulta després dels corts per congelació, s’està donant una informació incompleta, en la qual falten per analitzar tècniques imprescindibles i fonamentals per al diagnòstic final i bon maneig clínic de la pacient.
Creiem, per tant, que el professional que ha de facilitar aquest tipus d’informació a la pacient ha de ser el seu metge, que la coneix, l’explora, li sol·licita les proves complementàries, té tots els resultats d’aquestes proves, va a realitzar el seu seguiment i coneix als seus familiars.

6) Pel que es refereix a les suposades instruccions per al maquillatge de les llistes d’espera, es tracta de la basta manipulació d’un enregistrament realitzat d’amagat per un membre de la Junta Clínica de l’Hospital de la Ribera en el transcurs d’una reunió interna de treball amb els comandaments intermedis responsables dels Serveis i Àrees Assistencials del centre
Aquesta manipulació posa en dubte la professionalitat els treballadors de l’Hospital de la Ribera que porten desenvolupant la seua activitat des de fa anys i baix models de gestió diferents; treballadors aquests que ja han manifestat, en una carta, el seu malestar envers aquesta informació.
Així, cal recordar que no existeix possibilitat de maquillatge o tractament intern de les dades de llista d’espera, ja que els càlculs es realitzen des dels Serveis Centrals de la pròpia Conselleria de Sanitat i s’obtenen a través del programa Il·lumina, que calcula demores, esperes i dades d’activitat, sense possibilitat de manipulació.

7) Pel que es refereix a la situació del pàrquing de l’Hospital d’Alzira, els usuaris compten amb 529 places gratuïtes (188 més de les quals explicaven abans de la reversió). 454 places s’han reservat per a professionals que treballen en el centre hospitalari, amb la finalitat de garantir la seua arribada a temps als seus llocs de treball. Al costat d’açò, es facilita l’accés lliure per a tots dos col·lectius a partir de les 15:00 hores i fins a les 7:00 hores de l’endemà. A partir de l’1 d’agost i fins al mes de setembre, l’accés és lliure per a usuaris a partir de les 10:00 hores, sempre que hi haja places lliures entre les assignades als treballadors.

8) Pel que es refereix a la situació de les Urgències de l’Hospital de la Ribera, com és habitual tots els anys, en les primeres setmanes del mes de juliol s’han produït becs d’activitat assistencial que s’han esmenat amb la major celeritat i garantint, sempre, la supervisió i atenció continuada que els pacients necessiten.
Aquesta pressió assistencial és deguda a l’augment de la població desplaçada a les zones de Cullera i Sueca, que arriben a aconseguir, en els mesos d’estiu, els 120.000 habitants i a les descompensacions que sol provocar l’increment de les temperatures, especialment en persones majors.
De fet, en els últims dies, la situació del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Alzira, que explica des de la reversió amb un reforç de personal de 17 infermeres, 12 auxiliars i 7 celadors, està totalment normalitzada.

9) Pel que fa a la finalització del contracte d’ambulàncies per a l’atenció domiciliària, el PPCV demostra tenir molt poc coneixement del nostre Departament de Salut, per quant ignora que la Ribera no mobilitza TNA per a acudir a avisos domiciliaris

10) Finalment, i pel que fa a la licitació de les empreses de catering, aquesta es va realitzar dins del termini i en la forma escaient, si bé una de les empreses licitadores va interposar un recurs que va retardar la seua adjudicació (qüestió aquesta aliena a la nostra gestió). En qualsevol cas, açò no ha afectat a la continuïtat del servei, ja que aquest va estar garantit per l’empresa que tenia l’adjudicació prèvia al concurs.

Per a finalitzar, volem manifestar que ens sembla lamentable que una organització com el PPCV puga basar una roda de premsa en retallades de periòdic, rumors de passadís i meres especulacions, sense ni tan sols molestar-se a conèixer, de primera mà, la situació de la qual, suposadament, vol informar.

Deixa el teu comentari