Comunicat oficial de l’Ajuntament de Sueca

Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la comunitat científica, el govern de la Generalitat Valenciana ha decidit ajornar la festa de les Falles a tota la Comunitat Valenciana per prevenció davant dels casos de Covid-19 enregistrats a Espanya, per tal motiu: 

L’Ajuntament de Sueca en el vist i plau de la Comissió d’Emergències de Sanitat, formada per tots els grups del consistori, seguretat ciutadana i Junta Local Fallera, acorda per unanimitat el següent: 

1. Suspendre tots els actes oficials en tot el terme municipal (Sueca, El Perelló i 

Mareny de Barraquetes) relacionats amb les Falles i programats al carrer. 

2. Revocar les autoritzacions concedides a l’empara de l’article 48 de l’ordenança 

municipal sobre prevenció de la contaminació acústica. 

3. Revocar la resolució 414/2020 que autoritzava totes les activitats que realitzen les 

Falles en la via pública (plantà monuments, jocs infantils, cercaviles, etc.). 

4. Instar a les comissions que retiren els monuments que es troben plantats al llarg d’aquesta setmana, així com els casals o carpes que requereixen d’ocupació de via pública, el més aviat possible segons necessitats tècniques. 

5. L’Ajuntament de Sueca, recomana no realitzar activitats dins del cau faller per 

tractar-se d’una qüestió preventiva de salut pública. 

6. Comunicar, dins de les possibilitats de recursos humans, i medis materials, de l ́Ajuntament de Sueca, el nostre suport logístic que puguen necessitar algunes comissions falleres. 

7. També volem mostrar el nostre suport a totes les comissions falleres de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, pels inconvenients de tot tipus, que porta l ́ajornament de la festa fallera, fins a nova data. 

Comenta la notícia