El Consell Agrari Local de l’Alcúdia sol·licita la declaració de zona catastròfica per a l’Alcúdia

11 propostes per a pal·liar els efectes de la pedregada, i que afecten tant a llauradors, com cooperatives, com treballadors, foren igualment aprovats

El passat dilluns es va reunir el Consell Agrari Local de l’Alcúdia per convocatòria extraordinària per tractar les conseqüències de la greu pedregada que el diumenge 1 de juliol va caure al nostre terme i gran part de la Ribera.

El Consell Agrari va estar presidit per l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, amb l’assistència del regidor d’Agricultura, Pascual Ortega i del regidor de Medi Ambient, Paco Sanz.

Concretament a l’Alcúdia, segons els primers informes tècnics, s’han vist afectades 1.846 hectàrees amb una previsió de pèrdues econòmiques de 15 milions d’euros. El caqui principalment i els cítrics són els cultius que s’han portat la pitjor part pel que fa al nivell d’afecció. Molts dels camps de caquis tenen perdudes del 100%, el que produirà una disminució important de la propera collita que es traduirà en una caiguda de de la producció de caqui valencià.

A més cal tindre en compte la pèrdua de jornals per la disminució de la producció, que segons CCOO afectarà a 6.000 treballadors de tota la comarca.

El Consell Local Agrari va debatre les propostes que es posaren damunt la taula, de manera que les mesures arribaren tant a llauradors, com cooperatives i treballadors, acordant traslladar al plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia les següents:

1- Declaració per al terme de l’Alcúdia de zona catastròfica pels greus danys ocasionats per la pedra.

2. Establiment d’una taxació i indemnització del dany real en parcel·la, independentment de la franquícia establerta. És a dir que s’indemnitze el 100% del dany real.

3. Establiment d’una una ajuda de mínims.

4. Condonació del pagament de l’IBI corresponent a 2018 de totes les parcel·les afectades tant siguen rústiques com urbanes, sol·licitant al Govern de l’Estat la compensació per dita condonació.

5. Aplicació del mòdul zero en la declaració de l’IRPF corresponent a 2018.

6. Establiment d’una bonificació de les quotes de la seguretat social durant 12 mesos.

7. Establiment de préstecs amb interès zero per als afectats.

8. Exempció en el pagament de quotes empresarials a la Seguretat Social de les cooperatives afectades, tant de les aportacions empresarials com de les dels seus treballadors.

9. Autorització per a la percepció de prestacions per desocupació als treballadors amb extinció de contracte i que no tinguen els períodes de cotització necessaris per accedir-hi.

10. Establiment de programes extraordinaris d’ocupació, destinats principalment als treballadors i treballadores del sector agrari afectats per la pedregada.

11. Demanar que l’atur agrícola per a la pròxima temporada siga equivalent a l’existent en la campanya anterior a la de la pedregada.

Deixa el teu comentari