El Consell aprova el conveni per a la reparació de l’edifici de l’Ajuntament d’Alfarb

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament d’Alfarb per a la reparació de l’edifici de l’Ajuntament d’esta localitat i establix una subvenció de 80.000 euros per a esta actuació.

L’objectiu de l’actuació és la reforma parcial de la seu municipal de l’Ajuntament d’Alfarb, ja que presenta una sèrie de patologies de distinta índole, que afecten tant l’habitabilitat de l’edifici, com a la seua estètica, confort i seguretat

La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha estimat convenient col·laborar a finançar part d’estes obres de condicionament i millora de l’edifici per a esmenar les patologies i deficiències detectades, per l’interés i importància de l’actuació per a este municipi, de gran valor històric i patrimonial

L’Ajuntament d’Alfarp té la seua seu municipal en l’edifici situat en el carrer Honorato Gil núm. 1, en un solar d’uns 278 m2, de morfologia lleugerament trapezoïdal. L’any de construcció de l’edifici de l’ajuntament és 1980 aproximadament, es desenrotlla en tres plantes ocupant la totalitat del solar i posseïx una superfície construïda de 901 m².

Comenta la notícia