La Conselleria d’Habitatge adjudica quatre habitatges socials a Sollana, Canals i Benicarló

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat un total de quatre habitatges públics en les localitats Sollana, Canals i Benicarló.

Dels quatre immobles, dos han sigut lliurats a Sollana, un a Canals i un altre a Benicarló. La suma d’habitatges adjudicats en aquests municipis durant la present legislatura ascendeix a un total de 18 (nou a Sollana i vuit a Canals).

En el cas de Benicarló, és el primer habitatge social que s’assigna en la legislatura i s’ha fet a una víctima de violència de gènere.

Des de la Conselleria que dirigeix María José Salvador es destaca el treball realitzat per a impulsar mecanismes necessaris per a afavorir l’habitatge digne i assequible per a totes les persones, posant especial atenció a aquelles que presenten una situació de necessitat i major risc d’exclusió social.

La inversió total efectuada per l’actual Consell en aquests municipis per a millorar el parc públic d’habitatges ha sigut d’un total de 328.228 euros, dels quals 159.459 euros corresponen a Canals, 155.772 euros a Sollana i 12.997 euros a Benicarló.

Deixa el teu comentari