CSIF demana al Consell que garantisca la ventilació dels edificis públics i que informe dels mesuraments de CO₂

El sindicat li recorda la seua responsabilitat de preservar la seguretat dels seus treballadors

El sindicat CSIF ha demanat per escrit a Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que garantisca la ventilació dels edificis públics i que explique els mesuraments de C02 que està realitzant. La central sindical recorda al Consell que té la responsabilitat de preservar la seguretat i salut dels seus treballadors.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala en el seu escrit que “el mesurament del CO₂ és una de les formes més habituals, senzilles i ràpides per a comprovar el bon funcionament de la ventilació dels llocs de treball o de les aules en què es desenvolupen els processos selectius”.
CSIF recalca que aqueix mesurament “requereix d’una planificació i una estratègia perquè els resultats que s’obtinguen siguen representatius i fiables”. Referent a això insisteix que “els mesuraments han d’efectuar-se en el moment de màxima ocupació del local, ja siga amb tota la plantilla o quan es preveja períodes de màxima ocupació de treballadors i públic. Pot resultar d’interés efectuar els mesuraments abans de la posada en marxa del sistema i després de diversos intervals de temps després de la parada d’aquest”.
La central sindical, no obstant això, davant la falta d’informació “es qüestiona la forma en la qual s’estan realitzant, cas que s’estiguen realitzant, els mesuraments de CO₂ en els edificis de la Generalitat Valenciana o en els locals utilitzats per a dur a terme les proves dels processos selectius organitzats per la Generalitat”, tal com apunta en el seu escrit.
CSIF, davant aquesta situació, exigeix “disposar d’informació sobre la forma en què s’està controlat la ventilació dels edificis públics, màximament si tenim en compte que la mesura de deixar portes i finestres obertes queda en mans dels usuaris d’aquests. És, per tant, difícilment controlable per l’administració que, recordem, és la responsable de garantir la seguretat dels seus treballadors i de les persones que concorren als processos selectius per ella desenvolupats”.
La central sindical, per aqueix motiu, ha demanat a Conselleria que remeta escrit a l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (*Invassat) amb la finalitat que, “amb la urgència que el cas requereix, informe sobre la forma en què estan realitzant els mesuraments de CO₂ en els edificis de la Generalitat o els utilitzats per aquesta per a la realització d’exàmens de processos selectius”.
El sindicat li demana igualment que “done trasllat a aquesta organització sindical de la resposta del *Invassat i de les actuacions desenvolupades, en el seu cas, per aqueixa conselleria en vista de l’informe remés”.
CSIF recorda en el document presentat davant Conselleria que “depenent del seu disseny (cabals, distribució de l’aire, equilibrat, etc.) i del seu funcionament i manteniment, el sistema de ventilació pot ser l’eina més eficaç per a aconseguir ambients interiors de qualitat o, en cas contrari, convertir-se en una de les principals fonts de contaminació”.

Deixa el teu comentari